Aktualności


2014-04-07: Zmiana oprocentowania kredytów w rachunku
Informujemy, iż zostanie  obniżone oprocentowanie kredytów odnawialnych oraz debetów w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jak również zmieni się sposób ustalania stóp procentowych w/w kredytów.
2014-04-07: Zmiana oprocentowania
Informujemy, iż od dnia 15 czerwca 2014 roku oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych "OTWARTE KONTO- OK" będzie wynosiło 2.05% w stosunku rocznym.
2014-04-02: NBP wprowadza zmodernizowane banknoty
Narodowy Bank Polski od 7 kwietnia 2014 roku wprowadza do obiegu zmodernizowane banknoty 10, 20 ,50 i 100 złotowe. Banknot o nominale 200 złotych na razie nie zostaje zmieniony.
Wszystkie obecnie używane banknoty bezterminowo pozostają prawnym środkiem płatniczym.

Banknoty z nowymi zabezpieczeniami będą stopniowo trafiały do banków, a stamtąd trafią one do powszechnego obiegu. Projekty graficzne zmodernizowanych banknotów nie uległy zmianie, ale zastosowanie nowych zabezpieczeń powoduje, że różnice pomiędzy banknotami nowej i dotychczasowej emisji będą widoczne. Najważniejsze zmiany to odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej i ulepszenie zabezpieczeń recto-verso, czyli uzupełniający się druk obustronny.

Szczegółowe informacje o zmodernizowanych banknotach są dostępne na stronie www.nbp.pl
2014-04-02: Promocja kart Visa na stacjach BP
Z przyjemnością informujemy o promocji kart Visa na stacjach paliw BP. Promocja obowiązuje od dnia 26 marca do 6 maja 2014r
Każdy, kto zapłaci kartą Visa za zakup paliwa na stacjach BP, otrzyma kod uprawniający do rabatu u jednego z 6 partnerów promocji: AVANS, Multikino, Praktiker, Carrefour, telepizza.pl, Intersport.

Zachęcamy do korzystania z atrakcyjnych rabatów - zasady są bardzo proste:
1. Wystarczy zapłacić kartą Visa za paliwo na stacji BP.
2. Odebrać w kasie kod promocyjny z listą partnerów promocji.
3. Wybrać symbol partnera i ofertę z której chcesz skorzystać.
4. Zgłosić kod promocyjny SMS-em pod numer 4415* lub na stronie www.visa.pl/bp. Na końcu kodu wstawić pierwszą literę
    nazwy wybranego partnera.
5. Otrzymasz kod, uprawniający do skorzystania z oferty u wybranego partnera.
2014-04-02: Promocja kart Visa w Allegro
Z przyjemnością informujemy Państwa o akcji promocyjnej kart Visa z największym polskim detalistą internetowym - Allegro. Od 25 marca przez trzy tygodnie, trwa akcja promocyjna, gdzie za każdą transakcję dokonaną  kartą Visa w serwisie Allegro, kupujący otrzyma kupon o wartości 20 zł, do wykorzystania w Allegro - u niektórych sprzedawców w Strefie Marek. Kupony będzie można wykorzystać do 30 kwietnia 2014r.

Regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w promocji dostępny jest na stronie internetowej:
https://karty.allegro.pl.visa/
2014-03-25: Sytuacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

2013-10-23: Dobry kredyt w Banku Spółdzielczym
KAMPANIA REKLAMOWA

W dniach od 9 września do 15 grudnia 2013 roku można zobaczyć w telewizji i usłyszeć w radio, jak dobry kredyt udziela się wszystkim w Banku Spółdzielczym. A udziela się śpiewająco.

Wspólna kampania Grupy BPS i Banków Spółdzielczych promuje przystępność kredytu w Banku Spółdzielczym i pokazuje charakter bankowości spółdzielczej. Kredyty w naszym Banku dopasowane są do potrzeb lokalnej społeczności- zarówno do klienta indywidualnego jak i przedsiębiorcy.
Kampania idealnie pokazuje Bank Spółdzielczy czyli przyjazną dla klienta instytucję finansową, będącą dobrym sąsiadem i wspierającą rozwój lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.

Banki Spółdzielcze promują się w stacjach: TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat, TVP Polonia, TVN Info, TVP Kultura, TVP Historia, TV4, Polsat 2, Polsat Sport News, TVN7, TV Plus, Plus 2. Reklamę telewizyjną uzupełniają spoty radiowe emitowane na antenie "Jedynki" polskiego Radia, RMF FM, Radia ZET, Chilli ZET, Antyradia, sieci Radia Plus oraz w kilkudziesięciu stacjach niezależnych.
Zapraszamy do oglądania.
2013-09-09: Nowa wizualizacja strony
Ważna informacja dla Klientów korzystających z bankowości internetowej KIRI!

Informujemy, iż od dnia 26.09.2013 roku zmieniła się wizualizacja strony bankowości internetowej. Funkcje dostępne dla Klientów pozostaną bez zmian - w zależności od rodzaju posiadanego rachunku. Przepraszamy za niedogodności i liczymy, że nie wpłynie to znacząco na obsługę rachunku.
2013-04-08: Sytuacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.


2013-03-14: Zebranie Przedstawicieli Banku
Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie §22 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 4 kwietnia 2013r., na godz. 11.00, w lokalu „KONICZYNKA”  w Pawłowicach przy ul.Zjednoczenia 16b.

W siedzibie Banku wyłożone są do wglądu: roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
3. Wybory Komisji:
  a) Mandatowej,
  b) Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, projekt podziału nadwyżki bilansowej, informacja z wykonania uchwał i realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012r.
7. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich i kierunków rozwoju działalności Banku na 2013r.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej odnośnie prawomocności Zebrania.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami, kierunkami działalności oraz osiągniętymi wynikami.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2012r. 
   c) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków za 2012r.,
   d) podziału nadwyżki bilansowej,
   e) wybór delegata na zjazdy Związku Rewizyjnego,
   f) przyjęcie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.