Aktualności


2014-04-02: Promocja kart Visa w Allegro
Z przyjemnością informujemy Państwa o akcji promocyjnej kart Visa z największym polskim detalistą internetowym - Allegro. Od 25 marca przez trzy tygodnie, trwa akcja promocyjna, gdzie za każdą transakcję dokonaną  kartą Visa w serwisie Allegro, kupujący otrzyma kupon o wartości 20 zł, do wykorzystania w Allegro - u niektórych sprzedawców w Strefie Marek. Kupony będzie można wykorzystać do 30 kwietnia 2014r.

Regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w promocji dostępny jest na stronie internetowej:
https://karty.allegro.pl.visa/
2014-03-25: Sytuacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2013 roku.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

2013-10-23: Dobry kredyt w Banku Spółdzielczym
KAMPANIA REKLAMOWA

W dniach od 9 września do 15 grudnia 2013 roku można zobaczyć w telewizji i usłyszeć w radio, jak dobry kredyt udziela się wszystkim w Banku Spółdzielczym. A udziela się śpiewająco.

Wspólna kampania Grupy BPS i Banków Spółdzielczych promuje przystępność kredytu w Banku Spółdzielczym i pokazuje charakter bankowości spółdzielczej. Kredyty w naszym Banku dopasowane są do potrzeb lokalnej społeczności- zarówno do klienta indywidualnego jak i przedsiębiorcy.
Kampania idealnie pokazuje Bank Spółdzielczy czyli przyjazną dla klienta instytucję finansową, będącą dobrym sąsiadem i wspierającą rozwój lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.

Banki Spółdzielcze promują się w stacjach: TVP 1, TVP 2, TVN, Polsat, TVP Polonia, TVN Info, TVP Kultura, TVP Historia, TV4, Polsat 2, Polsat Sport News, TVN7, TV Plus, Plus 2. Reklamę telewizyjną uzupełniają spoty radiowe emitowane na antenie "Jedynki" polskiego Radia, RMF FM, Radia ZET, Chilli ZET, Antyradia, sieci Radia Plus oraz w kilkudziesięciu stacjach niezależnych.
Zapraszamy do oglądania.
2013-09-09: Nowa wizualizacja strony
Ważna informacja dla Klientów korzystających z bankowości internetowej KIRI!

Informujemy, iż od dnia 26.09.2013 roku zmieniła się wizualizacja strony bankowości internetowej. Funkcje dostępne dla Klientów pozostaną bez zmian - w zależności od rodzaju posiadanego rachunku. Przepraszamy za niedogodności i liczymy, że nie wpłynie to znacząco na obsługę rachunku.
2013-04-08: Sytuacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.


2013-03-14: Zebranie Przedstawicieli Banku
Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie §22 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 4 kwietnia 2013r., na godz. 11.00, w lokalu „KONICZYNKA”  w Pawłowicach przy ul.Zjednoczenia 16b.

W siedzibie Banku wyłożone są do wglądu: roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
3. Wybory Komisji:
  a) Mandatowej,
  b) Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, projekt podziału nadwyżki bilansowej, informacja z wykonania uchwał i realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012r.
7. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich i kierunków rozwoju działalności Banku na 2013r.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej odnośnie prawomocności Zebrania.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami, kierunkami działalności oraz osiągniętymi wynikami.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2012r. 
   c) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków za 2012r.,
   d) podziału nadwyżki bilansowej,
   e) wybór delegata na zjazdy Związku Rewizyjnego,
   f) przyjęcie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
2012-10-23: Nowa strona banku

Zapraszamy na nową stronę naszego banku od grudnia 2012 roku.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi produktami banku - rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe "Junior"  oraz "Młodzież". Więcej informacji w zakładkach "rachunki" dla Klientów indywidualnych.