EBO eBank OnLineSystem bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine to:

 • nieograniczony dostęp online do rachunków bankowych,
 • wygoda i oszczędność czasu poprzez możliwość składania dyspozycji bez konieczności wychodzenia z domu,
 • maksymalny poziom bezpieczeństwa,
 • brak opłaty za korzystanie z systemu,
 • dostępność wersji mobilnej na smartfony i tablety (z systemem Android i Windows Phone).

Dyspozycje w ramach bankowości EBO eBank OnLine można zatwierdzić wybranym przez użytkownika środkiem uwierzyteniania. Do wyboru Bank oferuje: Token, Kartę kodów jednorazowych oraz kody SMS.

Karta kodów jednorazowych zawiera 40 haseł jednorazowych. Podczas wykonywania dyspozycji użytkownik zostaje poproszony o podanie konkretnego kodu z karty kodów.

Token jest to bezpłatna aplikacja, którą pobiera się ze sklepów online i instaluje na smartfonie lub tablecie. Token co 30 sekund generuje unikalny kod, który podczas wykonywania dyspozycji należy wpisać do systemu EBO eBank OnLine.

Kody SMS przychodzą na wskazany przez posiadacza rachunku telefon komórkowy. Kod SMS jest ważny 120 sekund.Zakres usług świadczonych w ramach bankowości EBO eBank OnLine

 • składanie dyspozycji przelewów krajowych Elixir i Sorbnet,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • wykonywanie przelewów własnych (pomiędzy własnymi rachunkami),
 • definiowanie przelewów z odroczonym terminem realizacji,
 • zarządzanie listą kontrahentów i szablonów płatności,
 • oznaczania kontrahentów jako ulubionych i zaufanych (nie jest wówczas wymagany kod do podpisania przelewu),
 • tworzenie zleceń stałych,
 • drukowanie potwierdzenia dokonania przelewów oraz zapis do pliku pdf lub wysyłka potwierdzenia na podany adres e-mail,
 • przeglądanie historii rachunku,
 • przeglądanie informacji o posiadanych produktach banku (lokaty, kredyty, karty płatnicze, karty kredytowe),
 • przegląd listy banków krajowych i zagranicznych,
 • wyszukiwanie urzędów skarbowych,
 • proste przełączanie pomiędzy kontem osobistym a firmowym, bez konieczności przelogowania,
 • informacje o posiadanych rachunkach, saldzie, dostępnych środkach, limitach ustalonych dla danego konta i użytkownika.


Podczas pierwszego logowania do bankowości EBO eBank OnLine należy podać identyfikator Użytkownika oraz jednorazowe hasło aktywacyjne. Hasło może być dostarczone Użytkownikowi za pomocą wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu komórkowego.

Po pierwszym zalogowaniu system wymusza zmianę hasła. Należy podać nowe hasło składające się z minimum 15 znaków, a maksymalnie 20 znaków, zawierające co najmniej 1 dużą literę, 1 mała literę oraz 1 cyfrę. Po zmianie hasła system informuje o jego zmianie.
W celu podwyższenia bezpieczeństwa korzystania z systemu wprowadzone zostało hasło maskowane. Logowanie z użyciem hasła maskowanego odbywa się bez konieczności podawania w całości hasła podczas logowania, a jedynie wybranych losowo znaków wchodzących w skład hasła.

Po trzeciej nieudanej próbie wpisania hasła do bankowości
EBO eBank OnLine dostęp do konta zostanie zablokowany. W takim przypadku konieczna jest wizyta w placówce Banku w celu odblokowania elektronicznego dostępu do rachunku.
 
Aplikację do bankowości mobilnej EBO Mobile każdy Klient może pobrać samodzielnie, według instrukcji postępowania umieszczonej w w systemie
EBO eBank OnLine(Ustawienia/dostęp mobilny/dodaj urządzenie). W celu wysyłania przelewów poprzez EBO Mobile należy określić limity operacji dla transakcji mobilnych.
 

Struktura komunikatów wymienianych z klientami w systemie EBO eBank OnLine (m.innymi komunikatów MPP) dostępna jest na stronie https://ebo24.pl/dokumenty/