KIRISystem bankowości elektronicznej KIRI to:
 • nieograniczony dostęp online do rachunków bankowych,
 • wygoda i oszczędność czasu poprzez możliwość składania dyspozycji bez konieczności wychodzenia z domu,
 • maksymalny poziom bezpieczeństwa,
 • brak opłaty za korzystanie z systemu.
Dyspozycje w ramach bankowości KIRI można zatwierdzić wybranym przez użytkownika środkiem uwierzyteniania. Do wyboru Bank oferuje:  Kartę kodów jednorazowych oraz kody SMS.

Karta kodów jednorazowych zawiera 50 haseł jednorazowych. Podczas wykonywania dyspozycji użytkownik zostaje poproszony o podanie konkretnego kodu z karty kodów.

Kody SMS przychodzą na wskazany przez posiadacza rachunku telefon komórkowy. Kod SMS jest ważny 120 sekund.


Zakres usług świadczonych w ramach bankowości KIRI

 • składanie dyspozycji przelewów krajowych Elixir,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • wykonywanie przelewów własnych (pomiędzy własnymi rachunkami),
 • definiowanie przelewów z odroczonym terminem realizacji,
 • zarządzanie listą kontrahentów i szablonów płatności,
 • oznaczania kontrahentów lub szablonów jako zaufanych (nie jest wówczas wymagany kod do podpisania przelewu),
 • tworzenie zleceń stałych,
 • drukowanie potwierdzenia dokonania przelewów,
 • przeglądanie historii rachunku,
 • informacje o posiadanych rachunkach, saldzie, dostępnych środkach, limitach ustalonych dla danego konta i użytkownika.


Podczas pierwszego logowania do bankowości KIRI należy podać identyfikator Użytkownika oraz jednorazowe hasło aktywacyjne. 

Po pierwszym zalogowaniu system wymusza zmianę hasła. Należy podać nowe hasło składające się z minimum 8 znaków, a maksymalnie 15 znaków.

Jako dodatkowe zabezpieczenie Użytkownik otrzymuje niepowtarzalny certyfikat wygenerowany przez serwer Banku lub podczas logowania każdorazowo wprowadza kod jednorazowy (otrzymany sms-em lub z karty kodów).