Lokaty


Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

* do wysokości równowartości w złotych - 100 000 EURO – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100%.
Lokata Standard

LOKATA STANDARD

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

3 dniowe 0,30%
7 dniowe 0,50%
14 dniowe 0,60%
1 miesięczne 0,70%
3 miesięczne 1,00%
6 miesięczne 1,10%
12 miesięczne 1,40%
   
   


Kapitalizacja po upływie zadeklarowanego okresu.

Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną oprocentowaną według zmiennej stopy procentowej naliczonej w stosunku rocznym.

Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu Klient otrzymuje odsetki w wysokości połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a’vista od zdeponowanego kapitału.