Placówki


Centrala Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

43-250 Pawłowice ul.Zjednoczenia 62B

tel. (32) 47 21 924
fax  (32) 47 28 556
Kasa czynna od 7.30 do 17.00

PUNKT KASOWY
Pawłowice Osiedle

ul.Górnicza Pawilon 15

tel. (32) 47 22 972
Kasa czynna od 8.00 do 15.00

PUNKT KASOWY
Pielgrzymowice

ul.Golasowicka 4

tel. (32) 47 29 401
Kasa czynna od 8.00 do 15.00

PUNKT KASOWY
Studzionka

ul.Powstańców Śląskich 3

tel. (32) 44 83 108
Kasa czynna od 8.00 do 15.00