Zarząd i Rada Nadzorcza


Zarząd:

Monika Harazin - Prezes Zarządu
Eugeniusz Pająk – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Skóra – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Paweł Spyra – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bolesław Oracz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Irena Okularczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

Cecylia Brandys – Członek Rady Nadzorczej
Urszula Czerwińska – Członek Rady Nadzorczej
Franciszek Gruszka – Członek Rady Nadzorczej
Róża Hernik – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Kulas – Członek Rady Nadzorczej