Aktualności


2020-10-06: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.10.2020r.-31.12.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.23%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.11%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.2,0% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.11,2% w stosunku rocznym.

2020-08-11: Apple Pay

Apple Pay w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniej.

Płacąc za pomocą Apple Pay, korzystasz ze wszystkich zalet karty płatniczej naszego banku. Takie transakcje są łatwe, bezpieczne i poufne. Zyskujesz też wygodę – teraz na zakupy nie musisz zabierać portfela bo wystarczy, że masz ze sobą swojego iPhone’a.

Płacąc za pomocą Apple Pay poprzez iPhone’a, Apple Watch, iPada lub Maca*, korzystasz ze wszystkich zalet karty płatniczej naszego banku. Płacenie z Apple Pay jest proste, a usługa działa z urządzeniami, których używasz na co dzień. Dane Twojej karty pozostają bezpieczne, ponieważ nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji. Płacenie w sklepach, aplikacjach mobilnych (czyli popularnych „apkach”) i internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

Zabezpieczenia i prywatność

Karta płatnicza naszego banku z Apple Pay. Bezpieczniejsze, bardziej poufne płatności.

Podczas zakupów Apple Pay wykorzystuje numer przypisany konkretnemu urządzeniu i unikalny kod transakcji. Pełny numer karty nigdy nie jest przechowywany w urządzeniu ani na serwerach Apple i nie może być udostępniany sprzedawcom. Apple Pay nie zachowuje danych o transakcjach, które dałoby się powiązać z Twoją tożsamością, zatem wszystkich zakupów dokonujesz całkowicie poufnie.

Jak dodać kartę?

Dodanie karty płatniczej do usługi Apple Pay jest proste. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić.

iPhone

• Otwórz aplikację Wallet.

• Stuknij znak „+” w prawym górnym rogu.

• Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes lub wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPhone’a.

Apple Watch

• Otwórz aplikację Apple Watch w iPhonie.

• Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę kredytową/debetową”.

• Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPhone’a.

iPad

• Przejdź do Ustawień.

• Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę kredytową/debetową”.

• Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPada.

MacBook Pro z czytnikiem Touch ID

• Otwórz Preferencje systemowe.

• Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę”.

• Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą kamery MacBooka Pro.

Jak płacić?

Z Apple Pay płacisz szybciej i bezpieczniej.

Płatności w sklepach

Apple Pay to bezpieczniejszy i szybszy sposób płacenia w sklepach  za pomocą iPhone’a i Apple Watch. Będąc przy kasie, możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń, których używasz na co dzień*.

Aby zapłacić przy użyciu Face ID, kliknij dwukrotnie boczny przycisk, spójrz na ekran, a następnie zbliż iPhone’a do czytnika. Jeśli chcesz zapłacić przy użyciu Touch ID, zbliż iPhone’a do czytnika, trzymając palec na czujniku Touch ID.

Płacąc zegarkiem Apple Watch, kliknij dwukrotnie boczny przycisk i zbliż Apple Watch do czytnika.

Płacenie w apkach i witrynach internetowych

Apple Pay to prostsza i szybsza metoda płacenia w aplikacjach i internecie, która nie wymaga zakładania kont ani wypełniania długich formularzy*.

Aby za pomocą iPhone’a lub iPada zapłacić w aplikacji lub witrynie internetowej otwartej w Safari, wybierz Apple Pay na etapie finalizowania transakcji i dokonaj płatności, korzystając z Face ID lub Touch ID.

Aby zapłacić w witrynie internetowej otwartej w Safari na Macu, wybierz Apple Pay i dokonaj płatności, korzystając z iPhone’a lub zegarka Apple Watch. Na MacBooku Pro możesz płacić, używając Touch ID na pasku Touch Bar.

Gdzie można płacić?

Apple Pay działa wszędzie tam, gdzie widnieją poniższe symbole

2020-07-27: mojeID

Miło jest nam poinformować o uruchomieniu usługi moje ID w ramach bankowości elektronicznej naszego Banku. MojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości EBO eBank OnLine. W  kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – Klientowi naszego banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Serdecznie zapraszamy Klientów naszego Banku do korzystania z nowej usługi.

2020-07-01: Dobry Start (300+)

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 1 lipca br. w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine można składać wnioski w Programie Dobry Start (300+)  na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+”  trwa do maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine od 1 lutego 2021 r.

 

2020-07-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.07.2020r.-30.09.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.27%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.11%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.2,0% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.11,2% w stosunku rocznym.

2020-06-22: Zebranie Przedstawicieli Banku

Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie § 22 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 15 lipca 2020., na godz.12:00, w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16 b.                    
Informujemy, że zgodnie z zapisami § 24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli w pierwszym terminie, drugie Zebranie odbędzie się po upływie 15 min. od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 12:15, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Planowany porządek obrad:    

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 3. Wybory Komisji: Mandatowej i ds. odpowiedniości, Wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP i Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2019rok, sprawozdania biegłego rewidenta, kierunków rozwoju oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2019r. 
 6.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019r., w tym informacja: w zakresie  dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu, na temat dokonanej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, dotycząca dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
 7. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej i ds. odpowiedniości w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP. 
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowej i ds. odpowiedniości z wyników następczej oceny członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady za 2019r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 9. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019r. wraz z oceną polityki wynagrodzeń, stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2019r.,
 • udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.,
 • zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach„
 • przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.

     11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej w sprawie wniosków z obecnego Zebrania Przedstawicieli, ich rozpatrzenie oraz   uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok następny.
       12. Zamknięcie obrad.

 

2020-06-08: Tarcza Finansowa PFR

Od dnia 18 maja 2020r. Klienci, którym Polski Fundusz Rozwoju przyznał subwencję w kwocie niższej od wnioskowanej, mają możliwość odwołać się od tej decyzji.

W jakiej sytuacji i kiedy klient może złożyć wniosek odwoławczy?

Klient może odwołać się od decyzji PFR, jeśli przyznano mu niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował. Odwołanie może złożyć tylko na kwotę różnicy pomiędzy tymi kwotami. Wniosek odwoławczy można złożyć maksymalnie w ciągu  2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której klient się odwołuje.

Ile razy klient może złożyć wniosek odwoławczy?

Klient może złożyć wniosek odwoławczy maksymalnie 2 razy. Każdy kolejny wniosek  odwoławczy zostanie odrzucony przez PFR. Drugi wniosek odwoławczy może złożyć tylko ten klient, któremu w wyniku wniosku pierwotnego i pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie maksymalna kwota, którą podał we wniosku.

O czym klient powinien wiedzieć składając wniosek odwoławczy?

Wniosek odwoławczy:

 1. może być złożony przez inną osobę, która reprezentuje firmę;
 2. musi być złożony w tym samym banku, w którym złożony jest wniosek pierwotny;
 3. musi zawierać ID wniosku pierwotnego oraz wszystkie oświadczenia, takie jak  we wniosku pierwotnym, w tym: wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej, wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli wniosek odwoławczy składa ta sama osoba, która podpisywała Umowę.

Co klient powinien sprawdzić zanim złoży wniosek odwoławczy?

 • czy nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS;
 • czy liczba pracowników, która została zgłoszona do ZUS jest zgodna z rzeczywistością;
 • czy spełnia inne wymogi formalne, takie jak rezydencja podatkowa w Polsce, nie działa  w branży wykluczonej z pomocy.

 

2020-06-08: Promocja VISA

Płać kartą VISA możesz wygrać samochód Toyota Corolla TS Kombi i inne nagrody.

Rozpoczęła się loteria, w której nasi Klienci mogą wygrać tysiące nagród. Wystarczy płacić za zakupy (również te internetowe) kartami Visa. Płatności można dokonywać także telefonem.

Aby wziąć udział w loterii, Użytkownik karty wypełnia krótki formularz rejestracyjny na stronie visa.pl. Potem wystarczy dokonywać płatności Visa: jedna transakcja = jeden los na loterii. Transakcje dokonywane w serwisie AliExpress oraz w sklepach Żabka liczone są podwójnie, czyli z jednej transakcji Klient dostaje dwa losy na loterii.

Loteria trwa do 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły i regulamin loterii dostępne na visa.pl

2020-06-03: Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2019 r.
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2019 r.
 
Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

2020-06-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.04.2020r.-30.06.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.45%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.11%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.2,0% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.11,2% w stosunku rocznym.