Aktualności


2020-06-08: Promocja VISA

Płać kartą VISA możesz wygrać samochód Toyota Corolla TS Kombi i inne nagrody.

Rozpoczęła się loteria, w której nasi Klienci mogą wygrać tysiące nagród. Wystarczy płacić za zakupy (również te internetowe) kartami Visa. Płatności można dokonywać także telefonem.

Aby wziąć udział w loterii, Użytkownik karty wypełnia krótki formularz rejestracyjny na stronie visa.pl. Potem wystarczy dokonywać płatności Visa: jedna transakcja = jeden los na loterii. Transakcje dokonywane w serwisie AliExpress oraz w sklepach Żabka liczone są podwójnie, czyli z jednej transakcji Klient dostaje dwa losy na loterii.

Loteria trwa do 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły i regulamin loterii dostępne na visa.pl

2020-06-03: Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2019 r.
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2019 r.
 
Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

2020-06-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.04.2020r.-30.06.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.45%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.11%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.2,0% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.11,2% w stosunku rocznym.

2020-05-08: Serwis internetowy dla Klientów Banków Spółdzielczych

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów


Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Grupy BPS zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i firm oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe. Strona zwiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego  przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

Serwis dostępny jest pod adresem:
www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow
 

Na stronie znajdą Państwo:

 • Informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym:
 • o warunkach finansowania dla mikro i MŚP
 • linki do dokumentów: „Najczęściej zadawane pytania” oraz „Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm”
 • kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć w jakiej wysokości mogą otrzymać wsparcie finansowe z PFR
 • dokument „Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP oraz jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?”
 • informację jak się przygotować do złożenia wniosku
 • informację o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez PFR dla przedsiębiorców.
 • Informacje o wybranych aspektach Tarczy Antykryzysowej
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia –  informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

2020-04-30: Wniosek w ramach Tarczy Finansowej PFR

Miło jest nam poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnił Klientom składanie wniosków dotyczących Tarczy Finansowej PFR dla Mikrofirm i MŚP poprzez naszą bankowość elektorniczą EBO eBank OnLine.

Jak złożyć wniosek w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach?
    

 1. Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej
 2. Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej, z menu głównego wybierz "Wnioski"
 3. Następnie wybierz "Złóż wniosek"
 4. Z listy wybierz rachunek, na który ma zostać wypłacona subwencja i kliknij "Dalej" następnie wprowadzasz kod autoryzacyjny klikasz podpisz i przekaż     Uwaga! Wniosek otwiera się w nowym oknie. Należy zezwolić na wyskakujące okienka w ustawieniach przeglądarki
 5. Z listy wniosków wybierasz "Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP"
 6. Otworzy się formularz wniosku, w którym wypełnij  wszystkie wymagane pola
 7. Po wypełnieniu wniosku kliknij "Wyślij"
 8. W ostatnim kroku wypełniania wniosku, możesz pobrać umowę

 

Ważny komunikat: Szanowni Przedsiębiorcy  w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków  wymaga  przetworzenia  danych  w  rejestrach  publicznych.  Złożenie  wniosku  o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR

2020-04-30: Tarcza Finansowa PFR

Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm już teraz można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.


W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR.


Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019r. przekracza 43 mln euro.


Jak  wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.
Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji  obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:

 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne)
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji
 • Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a  do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:

 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej
w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności,
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.

 

2020-04-20: Serwis informacyjny

Serwis internetowy Grupy BPS i banków spółdzielczych o działaniach pomocowych dla Klientów

 
Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oferowanych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe i inne organizacje.

Serwis dostępny jest pod adresem:      https://www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Strona obejmuje 4 działy:

 • Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych – informacje o zakresie działań pomocowych, z jakich może skorzystać Klient indywidualny i instytucjonalny posiadający kredyt w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS
 • Wybrane aspekty Tarczy Antykryzysowej oraz Tarczy Finansowej PFR – informacje o zakresie wsparcia przedsiębiorców udzielonego przez instytucje państwowe wraz z opisem wstępnym do każdego z obszarów
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe wraz z linkami do tych stron, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia –  informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

2020-04-15: Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe dla Klientów instytucjonalnych (przedsiębiorcy, rolnicy) oraz osób fizycznych

Szczegóły rozwiązań pomocowych
 
Naszym Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnia rozwiązania polegające m.in. na  odroczeniu rat kredytu lub odnowienie okresu kredytowania.
 

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej  lub odsetkowych (dotyczy kredytów inwestycyjnych, mieszkaniowych oraz kredytów odnawialnych w RB)  na okres do 3 miesięcy
 • rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności bez zmiany ostatecznego terminu spłaty kredytu
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Wnioski można składać na  własnych formularzach z dopiskiem „Koronawirus”, w którym należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jaki ma to wpływ na konieczność zawieszenia spłaty rat spowodowana pandemią koronawirusa lub skorzystać z naszego wniosku.
 

W przypadku osób fizycznych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat  z powodu utraty pracy albo opóźnień w wypłacie wynagrodzenia.
 

W przypadku klientów instytucjonalnych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat z powodu istotnego spadku obrotów w okresie pandemii, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcia lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcia granic, braku dostępu do materiałów, surowców i półproduktów.
 

Wzory wniosków o odroczenie terminu spłat do pobrania poniżej:

- wniosek o wakacje kredytowe dla osób fizycznych (pobierz)

- wniosek o zawieszenie spłat dla klientów instytucjonalnych (pobierz)

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@bspawlowice.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, ul Zjednoczenia 62 B, 43-250 Pawłowice
 • w Placówkach Banku Spółdzielczego w Pawłowicach.

Wniosku o odroczenie nie można złożyć w sytuacji, gdy:

 • kredyt posiada opóźnienie w spłacie
 • zobowiązania z tytułu pozostałych kredytów są regulowane z opóźnieniem
 • Klient dokonał nadpłaty kolejnych sześciu rat (w takim przypadku odroczenie dotyczy wyłącznie odsetek)
 • trudna sytuacja finansowa Kredytobiorcy nie jest spowodowana pandemią koronawirusa
 • Klient posiada stałe dochody, które nie uległy zmniejszeniu w wyniku pandemii koronawirusa (np., emeryci, renciści)
 • w stosunku do klienta jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Dodatkowych informacji udzielą państwu pracownicy Banku pod numerem telefonu 32 4721 924.  


Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.


Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w siedzibie Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie:

 • aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 • prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 • wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką pocztową / kurierską na adres: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 62 B, 43-250 Pawłowice
 • Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Centrala Banku pracuje w ograniczonym zakresie natomiast Punkty kasowe pracują  bez zmian. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco na stronie www.bspawlowice.pl.

 

2020-04-09: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.04.2020r.-30.06.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.45%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.55%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.4% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.12% w stosunku rocznym.

2020-04-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.04.2020r.-30.06.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.45%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.05%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.6% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.13% w stosunku rocznym.