Aktualności


2021-01-20: Poszukujemy pracownika na stanowisko: Analityka Kredytowego

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach poszukuje kandydata  na stanowisko:  Analityk Kredytowy

Główne zadania:

 • gromadzenie i kompletowanie dokumentacji kredytowej,
 • analiza proponowanych zabezpieczeń i badanie zdolności kredytowej firm, przedstawianie propozycji w zakresie decyzji kredytowych,
 • monitorowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej klientów w trakcie kredytowania,
 • analiza portfelowa aktywów, głównie obliga kredytowego w Banku.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie, wyższe - preferowane z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów, matematyki finansowej,
 • znajomość programu MS Excel,
 • podstawowa wiedza z zakresu produktów bankowych oraz rynku finansowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dobrej organizacji czasu pracy, współpracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na stanowisku analityka w obszarze bankowości, finansów, biznes planu, opłacalności i efektywności inwestycji, kondycji finansowej i potencjału podmiotów gospodarczych.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie  dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny ) osobiście do Centrali Banku – Pawłowice, ul. Zjednoczenia 62B lub na adres email:  gskora@bspawlowice.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy (pobierz)

2021-01-15: Tarcza Finansowa PFR 2.0
Miło jest nam Państwa poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnił Klientom składanie wniosków  o subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w bankowości elektronicznej EBO eBank OnLIne.
 
Jest kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrożony przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finanowej w związku z epidemią koronawirusa.
 
 
 
Ogólne informacje Tarcza Finansowa PFR 2.0 (pobierz)
 
Tarcza Finansowa PFR 2.0  Mikrofirma (pobierz)
 
Tarcza Finansowa PFR 2.0  MŚP (pobierz)
 
Lista PKD dotycząca Tarczy Finansowej PFR 2.0 (pobierz)
 
 
 
 
2021-01-12: EBO Mobile Pro

Dostępna jest już nowoczesna i intuicyjna bankowość mobilna EBO Mobile Pro BS Pawłowice. Nowa bankowość  mobilna pozwala na zarządzanie produktami bankowymi z poziomu urządzenia mobilnego, gdziekolwiek jesteś, w dowolnym momencie zapewniając najwyższy komfort użytkownika.

Zalety bankowości mobilnej EBO Mobile Pro:

 • nieograniczony dostęp do środków,
 • szybki dostęp do produktów bankowych,
 • regularna kontrola swoich wydatków,
 • powiadomienia o nadejściu przelewu, zwrocie gotówki,
 • dostęp do różnych produktów Banku,
 • obsługa Klientów biznesowych,
 • dostęp do komunikatów Banku,
 • bezpieczne logowanie przy pomocy: PIN-u, odcisku palca lub Face ID,
 • dostęp do listy bankomatów,
 • gwarancja bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z EBO Mobile Pro.

W chwili obecnej  EBO Mobile PRO jest dostępne dla systemu Android. Dla systemu IOS oraz Huawei bankowośc mobilna dostępna będzie w późnieszym terminie.

2021-01-04: Zmiany w usłudze 3D Secure

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca wersja 3D Secure została dostosowana tak, aby spełnić wymogi dotyczące silnego uwierzytelnienia wynikające z Dyrektywy PSD2.

Silne uwierzytelnienie zostało spełnione poprzez dodanie do obecnie funkcjonującego jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązującego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

W załączeniu instrukcja dodawania PIN-u w kartosferze oraz uwierzytelnienie transakcji.

2020-12-31: Informacja

Informacja w sprawie brexitu

Dnia 1 stycznia 2021 r. skończy się okres przejściowy związany z brexitem. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią. Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania - UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.

 •     Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
 •     Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Konsekwencją ww. procesu będą m.in. zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu.

2020-12-31: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.01.2021r.-31.03.2021r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.21%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.11%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.2,0% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.11,2% w stosunku rocznym.

2020-11-30: Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.
W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:  za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek-usługa dostępna po 1 grudnia 2020r.,
 2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:     osobiście w placówce Banku,

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

 

UWAGA !!!!
Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

2020-10-24: Koniec prac serwisowych

Uprzejmie informujemy, że prace serwisowe prowadzone

w systemie bankowości elektronicznej zostały zakończone.

Za wyrozumiałość dziękujemy.

2020-10-20: WAŻNE WAŻNE WAŻNE

Uprzejmie informujemy, że dnia 24.10.2020 w godzinach od 8:00 do 13:00

z powodu prac serwisowych prowadzonych w Banku

system bankowości elektronicznej moze być niedostępny.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

2020-10-17: KARTOWA FORTUNA

Nowa karta VISA z Banku Spółdzielczego z grupy BPS, to teraz emocjonujący konkurs.

Zapraszamy do KARTOWEJ fortuny - codziennie do wygrania 500 zł dla 5 osób.

Dla wszystkich gwarantowane nagrody rzeczowe !

Co należy zrobić żeby wziąć udział w KARTOWEJ fortunie?

 • złożyć wniosek o nową kartę VISA w Banku Spółdzielczym,
 • aktywować kartę i zrobić nią min. 3 transakcje bezgotówkowe,
 • wejść na stronę www.kartowafortuna.mojbank.pl i zarejestrować kod aktywacyjny, który otrzymasz razem z kartą,
 • wybrać jedną z nagród gwarantowanych,
 • zagrać o 500 zł odpowiadając na pytanie konkursowe.

 

Konkurs trwa od 2.11.2020 r. do 31.12.2020 r. Regulamin znajdziesz na www.kartowafortuna.mojbank.pl