Aktualności


2020-03-30: Zmiany w płatnościach zbliżeniowych

Uprzejmnie informujemy, iż VISA zwiększyła limit płatności zbliżeniowych do kwoty 100zł.

Klienci wykonując transakcje zbliżeniowe poniżej 100zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kudu PIN. To czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres może się zdarzyć, że przy transakcjach np: na 60zł w jednym sklepie klient zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do niniejszych zmian.

 

2020-03-23: KOMUNIKAT

K O M U N I K A T


ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W PAWŁOWICACH

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie nas wszystkich – Klientów i Pracowników a także z powodu wysokiej absencji pracowników związanych z zamknięciem placówek oświatowych, Bank Spółdzielczy w Pawłowicach podjął decyzję o zmianie w funkcjonowaniu Banku.
W dniach od  24.03.2020r. do  odwołania  ustala się:

 • nowe godziny otwarcia Centrali Banku w Pawłowicach –  codziennie od 8:00 do 15:00 
 • Punty kasowe  – bez zmian

Zwracamy się również z prośbą o:

 • ograniczenie wpłat i wypłat gotówkowych, załatwianie tylko niecierpiących zwłoki spraw w placówkach Banku,
 • korzystanie z usług Banku głównie za pośrednictwem kanałów elektronicznych  tj. kart płatniczych i bankowości elektronicznej,  
 • załatwianie spraw drogą telefoniczną i mailową,
 • zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich.

Przyjęte procedury pozwolą zachować płynność świadczonych przez nas usług oraz choć w pewnym zakresie ograniczą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Za niedogodności Szanownych Klientów  przepraszamy.

 

2020-03-19: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.01.2020r.-31.03.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.70%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.05%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.6% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.13% w stosunku rocznym.

2020-03-17: Uwaga na wyłudzenia

Uwaga na wyłudzenia „na koronawirusa”
Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.
Jak działają oszuści?

 • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
 • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się na swoją nagłą trudną sytuację.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank
 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym.

Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem:
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

2020-01-03: OPROCENTOWANIE
Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.70%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.75%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.10% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.14% w stosunku rocznym.
2019-12-27: Wykaz podatników VAT

Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł płatności należy dokonać swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od 1 stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a płanik nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/kas/informacje-o-wykazie

Wykaz podatników VAT znajduje się na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

2019-12-27: Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku każy podatnik będzie dokonywał zapłaty podatku na swój indywidualny rachunek podatkowy, bez rozróżnienia ze względu na rodzaj podatku - np.VAT czy PIT. Zmiany są wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Po wprowadzeniu zmian podatnik uzyska indywidualny numer rachunku podatkowego, na który bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, będzie zawsze dokonywał wpłat powstałych należności podatkowych z tytułu: VAT, PIT, CIT.

Indywidualny rachunek bankowy można otrzymać w każym urzędzie skarbowym lub sprawdzić go korzystając z generatora dostępnego pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Wystarczy, że posiadasz: PESEL (jeśli jesteś osobą fizyczną) lub NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś płatnikiem VAT).

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych na które są dokonywane płatności za PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019r. Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty należy już dokonywać na własny rachunek podatkowy.

2019-06-24: Wnioski Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+
Miło jest nam Państwa poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnił Klientom składanie wniosków  Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+ w bankowości elektronicznej EBO eBank OnLIne.

Klienci Banku mogą samodzielnie, szybko i bez wychodzenia z domu wypełnić wniosek. W tym celu należy zalogować się do bankowości elektronicznej EBO eBank OnLIne kliknąć zakładkę Usługi, złóż wniosek, wybrać rachunek do wypłaty świadczenia, kliknąć dalej, a następnie wybrać rodzaj wniosku.  

Informacje o programie Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+  można uzyskać pod adresem  https://www.gov.pl/web/rodzina
2019-04-17: Nowa wersja bankowości elektronicznej
Z satysfakcją informujemy, iż dnia 25.04.2019r. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach uruchomi dla wszystkich nową wersję systemu bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine. Nowa wersja systemu ma nowoczesna szatę graficzną, jest responsywna i umożliwia nieograniczony dostęp online przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tabletu czy smartfona. System jest bardziej intuicyjny i posiada łatwiejszy w obsłudze interfejs użytkownika.
Nowe EBO eBank OnLine jest jeszcze bardziej bezpieczne niż dotychczasowa wersja. Zastosowane technologie bezpieczeństwa są już dziś w pełni zgodne z dyrektywą PSD2, która zacznie obowiązywać we wrześniu 2019r.
2019-04-17: Informacja o sytuacji finansowej Banku za rok 2018
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2018 r.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.