Aktualności


2020-04-15: Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe dla Klientów instytucjonalnych (przedsiębiorcy, rolnicy) oraz osób fizycznych

Szczegóły rozwiązań pomocowych
 
Naszym Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnia rozwiązania polegające m.in. na  odroczeniu rat kredytu lub odnowienie okresu kredytowania.
 

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej  lub odsetkowych (dotyczy kredytów inwestycyjnych, mieszkaniowych oraz kredytów odnawialnych w RB)  na okres do 3 miesięcy
 • rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

Zastosowane odroczenia terminu spłaty może spowodować:

 • wydłużenie okresu kredytowania o zastosowany analogiczny okres odroczenia
 • po okresie prolongaty pozostałe raty zostaną równomiernie powiększone o odroczone płatności bez zmiany ostatecznego terminu spłaty kredytu
 • w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – płatność jednorazowa w uzgodnionym terminie

Wnioski można składać na  własnych formularzach z dopiskiem „Koronawirus”, w którym należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jaki ma to wpływ na konieczność zawieszenia spłaty rat spowodowana pandemią koronawirusa lub skorzystać z naszego wniosku.
 

W przypadku osób fizycznych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat  z powodu utraty pracy albo opóźnień w wypłacie wynagrodzenia.
 

W przypadku klientów instytucjonalnych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat z powodu istotnego spadku obrotów w okresie pandemii, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcia lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcia granic, braku dostępu do materiałów, surowców i półproduktów.
 

Wzory wniosków o odroczenie terminu spłat do pobrania poniżej:

- wniosek o wakacje kredytowe dla osób fizycznych (pobierz)

- wniosek o zawieszenie spłat dla klientów instytucjonalnych (pobierz)

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@bspawlowice.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy
 • listownie/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, ul Zjednoczenia 62 B, 43-250 Pawłowice
 • w Placówkach Banku Spółdzielczego w Pawłowicach.

Wniosku o odroczenie nie można złożyć w sytuacji, gdy:

 • kredyt posiada opóźnienie w spłacie
 • zobowiązania z tytułu pozostałych kredytów są regulowane z opóźnieniem
 • Klient dokonał nadpłaty kolejnych sześciu rat (w takim przypadku odroczenie dotyczy wyłącznie odsetek)
 • trudna sytuacja finansowa Kredytobiorcy nie jest spowodowana pandemią koronawirusa
 • Klient posiada stałe dochody, które nie uległy zmniejszeniu w wyniku pandemii koronawirusa (np., emeryci, renciści)
 • w stosunku do klienta jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Dodatkowych informacji udzielą państwu pracownicy Banku pod numerem telefonu 32 4721 924.  


Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.


Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu. Aneks będzie można podpisać:

 • w siedzibie Banku
 • korespondencyjnie

Podpisanie aneksu korespondencyjnie:

 • aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email
 • prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie egzemplarzy zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej
 • wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką pocztową / kurierską na adres: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 62 B, 43-250 Pawłowice
 • Bank niezwłocznie odeśle drugi egzemplarz aneksu na adres korespondencyjny.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Centrala Banku pracuje w ograniczonym zakresie natomiast Punkty kasowe pracują  bez zmian. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco na stronie www.bspawlowice.pl.

 

2020-04-09: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.04.2020r.-30.06.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.45%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.55%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.4% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.12% w stosunku rocznym.

2020-04-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.04.2020r.-30.06.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.45%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.05%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.6% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.13% w stosunku rocznym.

2020-03-30: Zmiany w płatnościach zbliżeniowych

Uprzejmnie informujemy, iż VISA zwiększyła limit płatności zbliżeniowych do kwoty 100zł.

Klienci wykonując transakcje zbliżeniowe poniżej 100zł mogą nie być proszeni o wprowadzenie kudu PIN. To czy klient zostanie poproszony o PIN zależy od tego czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że jeszcze przez pewien okres może się zdarzyć, że przy transakcjach np: na 60zł w jednym sklepie klient zostanie poproszony o PIN, a w innym - nie. Jest to uzależnione od tego jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do niniejszych zmian.

 

2020-03-23: KOMUNIKAT

K O M U N I K A T


ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W PAWŁOWICACH

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie nas wszystkich – Klientów i Pracowników a także z powodu wysokiej absencji pracowników związanych z zamknięciem placówek oświatowych, Bank Spółdzielczy w Pawłowicach podjął decyzję o zmianie w funkcjonowaniu Banku.
W dniach od  24.03.2020r. do  odwołania  ustala się:

 • nowe godziny otwarcia Centrali Banku w Pawłowicach –  codziennie od 8:00 do 15:00 
 • Punty kasowe  – bez zmian

Zwracamy się również z prośbą o:

 • ograniczenie wpłat i wypłat gotówkowych, załatwianie tylko niecierpiących zwłoki spraw w placówkach Banku,
 • korzystanie z usług Banku głównie za pośrednictwem kanałów elektronicznych  tj. kart płatniczych i bankowości elektronicznej,  
 • załatwianie spraw drogą telefoniczną i mailową,
 • zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich.

Przyjęte procedury pozwolą zachować płynność świadczonych przez nas usług oraz choć w pewnym zakresie ograniczą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Za niedogodności Szanownych Klientów  przepraszamy.

 

2020-03-19: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.01.2020r.-31.03.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.70%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.05%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.6% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.13% w stosunku rocznym.

2020-03-17: Uwaga na wyłudzenia

Uwaga na wyłudzenia „na koronawirusa”
Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności.
Jak działają oszuści?

 • Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.
 • Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.
 • Przejmują konta np. na Facebooku, a następnie proszą naszych znajomych o przelanie pieniędzy powołując się na swoją nagłą trudną sytuację.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności! Ponadto, ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Pamiętaj, że:

 • jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. Na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele władz państwowych
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy adres internetowy, na który się logujesz do bankowości internetowej, zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank
 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym.

Więcej informacji o wyłudzeniach na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem:
https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa

2020-01-03: OPROCENTOWANIE
Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.70%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.75%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.10% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.14% w stosunku rocznym.
2019-12-27: Wykaz podatników VAT

Zgodnie z przepisami przy transakcjach powyżej 15 tys. zł płatności należy dokonać swojemu kontrahentowi przelewem na jego rachunek. Od 1 stycznia 2020 r. taka płatność powinna trafić na rachunek kontrahenta wskazany w wykazie podatników VAT. Wówczas płatność jest bezpieczna, a płanik nie ponosi negatywnych konsekwencji finansowych.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/kas/informacje-o-wykazie

Wykaz podatników VAT znajduje się na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

2019-12-27: Indywidualny rachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku każy podatnik będzie dokonywał zapłaty podatku na swój indywidualny rachunek podatkowy, bez rozróżnienia ze względu na rodzaj podatku - np.VAT czy PIT. Zmiany są wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Po wprowadzeniu zmian podatnik uzyska indywidualny numer rachunku podatkowego, na który bez względu na to, któremu urzędowi skarbowemu podlega i który rodzaj podatku opłaca, będzie zawsze dokonywał wpłat powstałych należności podatkowych z tytułu: VAT, PIT, CIT.

Indywidualny rachunek bankowy można otrzymać w każym urzędzie skarbowym lub sprawdzić go korzystając z generatora dostępnego pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Wystarczy, że posiadasz: PESEL (jeśli jesteś osobą fizyczną) lub NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś płatnikiem VAT).

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych na które są dokonywane płatności za PIT, CIT i VAT będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019r. Od 1 stycznia 2020 roku wpłaty należy już dokonywać na własny rachunek podatkowy.