Aktualności


2019-06-24: Wnioski Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+
Miło jest nam Państwa poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnił Klientom składanie wniosków  Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+ w bankowości elektronicznej EBO eBank OnLIne.

Klienci Banku mogą samodzielnie, szybko i bez wychodzenia z domu wypełnić wniosek. W tym celu należy zalogować się do bankowości elektronicznej EBO eBank OnLIne kliknąć zakładkę Usługi, złóż wniosek, wybrać rachunek do wypłaty świadczenia, kliknąć dalej, a następnie wybrać rodzaj wniosku.  

Informacje o programie Rodzina 500+ oraz Dobry Start 300+  można uzyskać pod adresem  https://www.gov.pl/web/rodzina
2019-04-17: Nowa wersja bankowości elektronicznej
Z satysfakcją informujemy, iż dnia 25.04.2019r. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach uruchomi dla wszystkich nową wersję systemu bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine. Nowa wersja systemu ma nowoczesna szatę graficzną, jest responsywna i umożliwia nieograniczony dostęp online przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tabletu czy smartfona. System jest bardziej intuicyjny i posiada łatwiejszy w obsłudze interfejs użytkownika.
Nowe EBO eBank OnLine jest jeszcze bardziej bezpieczne niż dotychczasowa wersja. Zastosowane technologie bezpieczeństwa są już dziś w pełni zgodne z dyrektywą PSD2, która zacznie obowiązywać we wrześniu 2019r.
2019-04-17: Informacja o sytuacji finansowej Banku za rok 2018
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2018 r.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.


2019-03-15: Informacja dla dostawców usług (TPP)

Jeżeli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających s dyrektywy PSD2 (ASI, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

LINK do API
2019-03-07: APLIKACJA Google Pay
Pragniemy Państwa poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnił swoim Klientom aplikację Google Pay.
Aplikacja ta pozwala posiadaczom kart debetowych i kredytowych  na dokonywanie płatności mobilnie - poprzez telefon.
Każdy posiadacz karty debetowej lub kredytowej może teraz z łatwością przy użyciu telefonu zapłacić w sklepie, jak również w wybranych aplikacjach mobilnych.
Płatności poprzez aplikację Google Pay są płatnościami zbliżeniowymi, akceptowanymi we wszystkich terminalach zbliżeniowych w kraju jak również za granicą.


                                             
Płacenie poprzez aplikację Google Pay jest bardzo proste, szybkie i bezpieczne.

Jak dokonać płatności poprzez aplikację Google Pay?

Jeśli chcesz zacząć korzystać z aplikacji nie musisz wychodzić z domu! Wszystkie czynności zrobisz sam, a potrzebny Ci będzie tylko telefon!
Po pierwsze...
Na telefonie ustaw blokadę ekranu oraz włącz funkcję NFC, następnie ze sklepu Google Play pobierz bezpłatną aplikację Google Pay.
Po drugie...
Zarejestruj się w aplikacji postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi ma ekranie telefonu, następnie dodaj swoją kartę debetową lub kredytową ( kartę można dodać ręcznie lub poprzez zrobienie zdjęcia).
Po trzecie...
Gotowe! Wybudź swój telefon i możesz już zbliżyć go do terminala płatniczego w celu dokonania płatności.
2019-02-15: Logowanie dwuetapowe
W związku z wdrażaniem Dyrektywy PSD2 oraz wzmacnianiem bezpieczeństwa bankowości internetowej EBO eBank OnLine w okresie od 11.02.2019r do 01.03.2019r klienci korzystający z bankowości będą mieli uruchamiane logowanie dwuetapowe. Każdy Klient każdorazowo po zalogowaniu do bankowości EBO eBank OnLine po podaniu hasła zostanie poproszony o kod jednorazowy zgodnie z wybraną wcześniej metoda autoryzacji.
Równocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie wdrożymy nową wersję bankowości internetowej, w której zmieni się szata graficzna. Data zmiany wersji zostanie podana w późniejszym czasie.
2018-10-02: Zmiana metody autoryzacji
W związku z udoskonalaniem i wzmacnianiem bezpieczeństwa systemu bankowości internetowej EBO eBank OnLine planujemy od dnia 01.11.2018r. wyłączyć funkcjonalność Karty Kodów. W celu zmiany metody autoryzacji dyspozycji prosimy wybrać jedną z metod autoryzacji: sms, Token mobile(instalowany na telefonie), Token desktop(instalowany na komputerze).

Jeżeli nie zostaną przez Państwa określone nowe metody autoryzacji nie będą Państwo mogli zrealizować swoich transakcji poprzez bankowość EBO eBank OnLine.

Prosimy o pilny kontakt z pracownikami placówek naszego Banku.2018-10-02: OPROCENTOWANIE
Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.72%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.75%    

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.10% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.14% w stosunku rocznym.
2018-08-10: Dywidendy 2018
Zarząd Banku informuje, iż w dniu 11.06.2018r. Zebranie Przedstawicieli podjęło Uchwałę nr 6/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017r.  Część nadwyżki przeznaczono na oprocentowanie udziałów członkowskich, w wysokości 7%, proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymywania w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach. Zapraszamy Członków Banku do zadysponowania udostępnioną  dywidendą.
2018-07-03: Rachunek VAT
Ban Spółdzielczy w Pawłowicach uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz.62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Pawłowicach nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank Online oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.