Kontakt


Bank Spółdzielczy w Pawłowicach

43-250 Pawłowice ul.Zjednoczenia 62B

tel. +48 32 47 22 320
fax. +48 32 47 28 556


e-mail: sekretariat@bspawlowice.pl

SWIFT: POLUPLPR