Lokaty


Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

* do wysokości równowartości w złotych - 100.000 EURO – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100%.

 

Lokata Standard

LOKATA STANDARD

OPROCENTOWANIE

STAŁE
(w stosunku rocznym)

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

1 miesięczne 0,01% 0,01%
3 miesięczne 0,04% 0,04%
4 miesięczne - 0,04%
6 miesięczne 0,06% 0,06%
9 miesięczne
w tym lokata HIT
- 0,07%
12 miesięczne 0,09% 0,09%
24 miesięczne 0,10% 0,10%
36 miesięczne   0,20%

 

Kapitalizacja po upływie zadeklarowanego okresu.
Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną oprocentowaną według stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu Klient otrzymuje odsetki w wysokości połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a’vista.
 
 


Lokata Extra - oferta lokaty wygasła

Lokata 3 miesięczna oprocentowana 0,04% (w stosunku rocznym).
Lokata Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku po upływie zadeklarowanego okresu Lokata  EXTRA  jest lokatą odnawialną oprocentowaną według stałej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.

Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu Klient otrzymuje odsetki  w wysokości połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a’vista.
 

Minimalna kwota lokat wynosi: 500,00PLN
Oprocentowanie zmienne lokat może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty.