Lokaty


Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

* do wysokości równowartości w złotych - 100 000 EURO – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100%.
 

Lokata Standard

LOKATA STANDARD

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

1 miesięczne 0,10%
3 miesięczne 0,30%
6 miesięczne 0,40%


Kapitalizacja po upływie zadeklarowanego okresu.

Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną oprocentowaną według zmiennej stopy procentowej naliczonej w stosunku rocznym.