Lokaty


Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

* do wysokości równowartości w złotych - 100 000 EURO – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100%.

 


Lokata Standard

 

 

LOKATA STANDARD

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

7 dniowe 0,20%
14 dniowe 0,40%
1 miesięczne 0,50%
3 miesięczne 0,80%
6 miesięczne 1,00%
   
   
   


Kapitalizacja po upływie zadeklarowanego okresu.

Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną oprocentowaną według zmiennej stopy procentowej naliczonej w stosunku rocznym.