Lokaty


Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

* do wysokości równowartości w złotych - 100.000 EURO – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100%.


Lokata Standard


LOKATA STANDARD

OPROCENTOWANIE

STAŁE
(w stosunku rocznym)

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

1 miesięczne 0,50% 0,60%
3 miesięczne 0,70% 0,90%
        4 miesięczne                     - 1,00%
6 miesięczne 1,00% 1,20%
9 miesięczne
w tym lokata HIT
  1,30%
12 miesięczne 1,40% 1,50%
24 miesięczne 2,00% 2,10%
36 miesięczne -
2,50%

Kapitalizacja po upływie zadeklarowanego okresu.
Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną oprocentowaną według stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu Klient otrzymuje odsetki w wysokości połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a’vista.


 

Lokata Extra
- oferta lokaty wygasła

Lokata 3 miesięczna oprocentowana 0,90% (w stosunku rocznym).
Lokata Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku po upływie zadeklarowanego okresu Lokata  EXTRA  jest lokatą odnawialną oprocentowaną według stałej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.

Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu Klient otrzymuje odsetki  w wysokości połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a’vista.


Lokata Dynamiczna
-oferta lokaty wygasła

Lokata DYNAMICZNA stwarza możliwość zadysponowania środkami w każdym terminie, mimo zadeklarowania na terminy umowne (12 miesięcy). Wysokość otrzymanych odsetek rośnie wraz z liczbą pełnych miesięcy przetrzymania.Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku po upływie zadeklarowanego okresu


LOKATA DYNAMICZNA OPROCENTOWANIE ZMIENNE (w stosunku rocznym)
1 miesiąc 0,50%
2 miesiąc 0,55%
3 miesiąc 0,60%
4 miesiąc 0,65%
5 miesiąc 0,70%
6 miesiąc 0,75%
7 miesiąc 0,80%
8 miesiąc 0,85%
9 miesiąc 0,90%
10 miesiąc 0,95%
11 miesiąc 2,65%
12 miesiąc 8,65%

Lokata DYNAMICZNA jest lokatą odnawialną oprocentowaną według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
Środki pieniężne podjęte przed upływem
okresu zadeklarowania będą oprocentowane:
* przed upływem 1 miesiąca i za niepełne miesiące
utrzymania lokaty w wysokości 0.10%,
*po upływie 1 miesiąca wg progów procentowych za kolejne
pełne miesiące utrzymania,


 
Minimalna kwota lokat wynosi: 500,00PLN
Oprocentowanie zmienne lokat może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty.