Kredyty


 

 

Kredyt inwestycyjny "Biznes"

 

 

 

 

Kredyt inwestycyjny „BIZNES” skierowany jest do podmiotów gospodarczych, które mogą go przeznaczyć na wszelkiego rodzaju inwestycje w firmie takie jak:

 

 

 

 

 • zakup nieruchomości, budowę, rozbudowę, remont, modernizację i wyposażenie obiektów,
 • zakup maszyn, urządzeń technicznych, linii produkcyjnych,
 • zakup pojazdów, itp.
 • Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat.


Bank ustala maksymalną wysokość kredytu inwestycyjnego m.in. na podstawie:

 

 • wysokości dochodów podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • wysokości wkładu własnego,
 • jakości zabezpieczenia.

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest zmienne WIBOR 3M+marża Banku – od 3,0pp do 5pp.
Warto korzystać z kredytu inwestycyjnego ponieważ:

 

 

 • jest to tani sposób kredytowania inwestycji,
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • istnieje możliwość skorzystania z 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,
 • istnieje możliwość sfinansowania kredytem 80% wartości inwestycji,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.

Kredyt obrotowy - odnawialny w rachunku bieżącym

 

 

 

Kredyt obrotowy skierowany jest do posiadaczy rachunków bieżących w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb.
Kredyt udzielany jest na okres 12, 24 lub 36 miesięcy i ma formę odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda wpłata powoduje odnowienie przyznanego limitu o kwotę dokonanej wpłaty.
Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytu na rachunku bieżącym na podstawie:

 

 

 

 

 • okresu posiadana rachunku,
 • analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek bieżący,
 • wysokości dochodów Posiadacza rachunku bieżącego,
 • zdolności kredytowej Posiadacza rachunku bieżącego.
 • jakości zabezpieczenia kredytu .

Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym jest stałe ustalone Uchwałą Zarządu Banku lub zmienne - WIBOR3M plus marża Banku od 3pp do 5pp w stosunku rocznym.

Warto korzystać z kredytu obrotowego w rachunku ponieważ:

 

 

 

 • jest to najtańszy sposób kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące saldo zadłużenia,
 • odsetki płaci się tylko od wykorzystanej części przyznanego kredytu,
 • limit kredytowy podwyższa saldo na rachunku bieżącym, korzystając z karty Visa posiada się stały, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy kredytowych,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.


Kredyt obrotowy "Biznes"

 

 

 

Kredyt obrotowy „BIZNES” skierowany jest do podmiotów gospodarczych, które mogą go przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb.
Kredyt udzielany jest na okres do 3 lat.
Bank ustala maksymalną wysokość kredytu obrotowego m.in. na podstawie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wysokości dochodów podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • jakości zabezpieczenia.


Oprocentowanie kredytu obrotowego jest stałe ustalone Uchwałą Zarządu Banku lub zmienne - WIBOR3M plus marża Banku od 3pp do 5pp w stosunku rocznym.

Warto korzystać z kredytu obrotowego ponieważ:

 

 • jest to tani sposób kredytowania,
 • terminy spłat rat i odsetek dostosowane są do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji,
 • Bank podejmuje błyskawiczną decyzję kredytową.


Gwarancje bankowe

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udziela gwarancji na zabezpieczenie całości lub części zobowiązań podmiotów gospodarczych, wynikających z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.