KredytyKredyt inwestycyjny "Rolnik"

 

Kredyt inwestycyjny „ROLNIK” skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub posiadających gospodarstwo rolne. Kredyt można przeznaczyć na wszelkiego rodzaju inwestycje w gospodarstwie rolnym takie jak:Zakup gruntów rolnych , nieruchomości, budowę, rozbudowę, remont, modernizację i wyposażenie obiektów,

 

 • zakup ciągników , maszyn, urządzeń rolniczych, linii produkcyjnych,
 • zakup zwierząt – stada podstawowego , itp.

 

Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat . Bank ustala maksymalną wysokość kredytu inwestycyjnego na podstawie:

 

 • wysokości dochodów podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • wysokości wkładu własnego,
 • jakości zabezpieczenia.

 

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest zmienne - WIBOR3M plus marża Banku od 3 pp do 5 pp w stosunku rocznym. Przy wyższych kwotach kredytów oprocentowanie ustalane indywidualnie. Warto korzystać z kredytu inwestycyjnego ponieważ:

 

 • jest to tani sposób kredytowania inwestycji,
 • terminy spłat rat i odsetek dostosowane są do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • istnieje możliwość skorzystania z 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,
 • istnieje możliwość sfinansowania kredytem 80% wartości inwestycji,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.


Kredyt Obrotowy w rachunku rolniczym

 

 

Kredyt Obrotowy w rachunku rolniczym skierowany jest do posiadaczy rachunków rolniczych w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb.

Kredyt udzielany jest na okres 12, 24 lub 36 miesięcy i ma formę odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda wpłata powoduje odnowienie przyznanego limitu o kwotę dokonanej wpłaty.

Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytu na rachunku rolniczym na podstawie:

 

 

 

 • okresu posiadana rachunku,
 • analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek rolniczy,
 • wysokości dochodów Posiadacza rachunku rolniczego,
 • zdolności kredytowej Posiadacza rachunku rolniczego,
 • jakości zabezpieczenia

Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym jest zmienne WIBOR 3M+marża Banku – od 3,0pp do 5pp w stosunku rocznym. Przy wyższych kwotach kredytów oprocentowanie ustalane jest indywidualnie . Warto korzystać z kredytu obrotowego w rachunku ponieważ:

 • jest to najtańszy sposób kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące saldo zadłużenia,
 • odsetki płaci się tylko od wykorzystanej części przyznanego kredytu,
 • limit kredytowy podwyższa saldo na rachunku bieżącym, korzystając z karty Visa posiada się stały, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy kredytowych,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.


Kredyt z dopłatami ARiMR

 

 

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udziela kredytów inwestycyjnych dla rolnictwa z dopłatami ARiMR przeznaczonych na finansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych.


 

 

 

 

 

 

 

Kredyt Nawozowy

Kredyt nawozowy skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub posiadających gospodarstwo rolne. Kredyt można przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej. Kredyt udzielany jest na okres 1 roku. Bank ustala maksymalną wysokość kredytu obrotowego na podstawie:

 

 

 

 

 

 

 

 • wielkości użytków rolnych – tj 3.000zł na 1ha użyt.rolnych,
 • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • jakości zabezpieczenia.


Oprocentowanie kredytu nawozowego jest stałe i wynosi 7,5% w stosunku rocznym.
Warto korzystać z kredytu nawozowego ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania,
 • terminy spłat rat i odsetek dostosowane są do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji,
 • Bank podejmuje błyskawiczną decyzję kredytową przy minimum dokumentacji.


Kredyt Obrotowy "Rolnik"

Kredyt obrotowy „ROLNIK” skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub posiadających gospodarstwo rolne. Kredyt można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb.

Kredyt udzielany jest na okres do 3 lat.

Bank ustala maksymalną wysokość kredytu obrotowego na podstawie:

 

 • wysokości dochodów podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • wysokości wkładu własnego,
 • jakości zabezpieczenia.

Oprocentowanie kredytu obrotowego jest stałe ustalone Uchwałą Zarządu Banku lub zmienne - WIBOR3M plus marża Banku od 3,0pp do 5pp w stosunku rocznym. Warto korzystać z kredytu obrotowego ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania,
 • terminy spłat rat i odsetek dostosowane są do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji,
 • Bank podejmuje błyskawiczną decyzję kredytową.