Rachunki


Rachunek rolniczy

Posiadaczem rachunku rolniczego może być:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą lub posiadająca gospodarstwo rolne.

W ramach rachunku rolniczego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • możliwość korzystania z rachunku za pomocą systemu home-banking,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez Internet,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością,
 • bezpłatne udzielanie informacji przez telefon o stanie konta i wszystkich przeprowadzonych transakcjach w ramach rachunku,
 • bezpłatne wyciągi po każdej zmianie salda z informacją o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i stanie środków pieniężnych na rachunku,
 • możliwość korzystania z kredytu w ramach rachunku bankowego,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • otwieranie lokat terminowych na korzystnych warunkach,
 • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku rolniczym,
 • oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku rolniczym,
 • minimalną opłatę od obrotów strony WN.

Do rachunku mogą być wydawane Karty płatnicze:

 • VISA Business Debetowa.