Rachunki


 

RODZAJ RACHUNKU W PLN

 

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY MŁODZIEŻ 0%

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY JUNIOR
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-BIS

0,40*stopy redyskonta
weksli

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-oferta wygasła 09.03.2020 0,60*stopy redyskonta
weksli
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A'VISTA 0%
 

 

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)Posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może być:

 

 

 

 • osoba fizyczna posiadająca stałe źródło dochodów, która zleci zakładowi pracy przekazywanie na ROR swoich poborów,
 • emeryt lub rencista, który zleci ZUS-owi przekazywanie na ROR świadczeń,
 • osoba fizyczna, która zadeklaruje stałe wpływy.

W ramach rachunku bankowego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 

 

 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez Internet,
 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne udzielanie informacji przez telefon o stanie konta i wszystkich przeprowadzonych transakcjach w ramach rachunku,
 • bezpłatne wyciągi z informacją o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i stanie środków pieniężnych na rachunku,
 • możliwość otrzymywania SMS-ów po każdej zmianie salda na rachunku,
 • możliwość korzystania z najtańszego kredytu w ramach rachunku bankowego,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • bezpłatne wypłaty oraz wpłaty środków pieniężnych na rachunek,
 • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Do rachunku może być wydawana karta Visa Classic debetowa lub Visa Classic debetowa typu PayWave (zbliżeniowa).

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy MŁODZIEŻ

Posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego MŁODZIEŻ może być:

 • osoba fizyczna w wieku od 18-26 lat,
 • osoba fizyczna, która zadeklaruje stałe wpływy.

W ramach rachunku bankowego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez Internet,
 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wydanie karty Visa Classic debetowej MŁODZIEŻ,
 • bezpłatne udzielanie informacji przez telefon o stanie konta i wszystkich przeprowadzonych transakcjach w ramach rachunku,
 • bezpłatne wyciągi z informacją o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i stanie środków pieniężnych na rachunku,
 • możliwość korzystania z z najtańszego kredytu w ramach rachunku bankowego,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • bezpłatne wypłaty oraz wpłaty środków pieniężnych na rachunek,
 • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy JUNIOR

Posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego JUNIOR może być:

 • osoba fizyczna w wieku od 13-18 lat,
 • osoba fizyczna, której opiekun prawny zadeklaruje stałe wpływy.

W ramach rachunku bankowego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wydanie karty Visa Classic debetowej JUNIOR,
 • bezpłatne udzielanie informacji przez telefon o stanie konta i wszystkich przeprowadzonych transakcjach w ramach rachunku,
 • bezpłatne wyciągi z informacją o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i stanie środków pieniężnych na rachunku,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • bezpłatne wypłaty oraz wpłaty środków pieniężnych na rachunek.


Rachunek oszczędnościowy "OTWARTE KONTO - OK"

Posiadaczem rachunku oszczędnościowego „OTWARTE KONTO – OK” może być:

 • osoba fizyczna, która wpłaci minimalną kwotę 50,00PLN.

W ramach rachunku oszczędnościowego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne udzielanie informacji przez telefon o stanie konta i wszystkich przeprowadzonych transakcjach w ramach rachunku,
 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez Internet,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym,
 • wysokie oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • kwartalne dopisywanie odsetek do rachunku,
 • brak opłaty od wpłat środków pieniężnych na rachunek oszczędnościowy "OTWARTE KONTO - OK.".

Rachunek a'vista

Posiadaczem rachunku a’vista może być:

 • osoba fizyczna, która wpłaci minimalną kwotę 10,00PLN

W ramach rachunku a’vista Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym,
 • oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • kwartalne dopisywanie odsetek do rachunku,
 • brak opłaty od wpłat środków pieniężnych na rachunek a’vista,
 • brak opłaty od wypłat środków pieniężnych z rachunku a’vista.