Ustawowe wakacje kredytowe 2022/2023

Ustawowe wakacje kredytowe 2022/2023

 

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć  wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. „wakacje kredytowe”

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Konsument może skorzystać z zawieszenia 8 rat spłaty kredytu w okresie:

  1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

Wniosek musi wpłynąć do Banku przed terminem płatności raty, w godzinach obsługi klienta. Zawieszeniu podlega rata kapitałowo- odsetkowa, którą będzie trzeba zapłacić na końcu wydłużonego okresu kredytowania.

 

Wniosek, podpisany przez wszystkich Kredytobiorców można złożyć w placówkach Banku osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

 

Wzór  wniosku

 

Zapytaj naszych Pracowników o szczegóły, tel. Centrala Banku 32 4722320 w.27, e-mail: kredyty@bspawlowice.pl

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała