Rachunki

Rachunek firmowy

Posiadaczem rachunku firmowego może być:
 

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 • osób prawna,
 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej o ile posiada zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • jednostka sektora finansów publicznych.


W ramach rachunku firmowego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:
 

 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez Internet,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez aplikację mobilną EBO Mobile PRO,
 • możliwość korzystania z płatności mobilnych - Google Pay i Apple Pay,
 • możliwość korzystania z bezpiecznego potwierdzania tożsamości online - MojeID,
 • możliwośc korzystania z usługi Express Elixir,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością,
 • bezpłatne wyciągi po każdej zmianie salda z informacją o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i stanie środków pieniężnych na rachunku,
 • możliwość korzystania z kredytu w ramach rachunku bankowego,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • otwieranie lokat terminowych na korzystnych warunkach,
 • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku Firmy,
 • minimalną opłatę od obrotów strony WN.

Możliwość współpracy z PlanetPay- terminale płatnicze.


Do rachunku mogą być wydawane Karty płatnicze:

 • VISA Business Debetowa (zbliżeniowa),
 • MasterCard Business PayPass (zbliżeniowa)

 

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała