Lokaty

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

* do wysokości równowartości w złotych - 100.000 EURO – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100%.

 

Lokata Standard

LOKATA STANDARD

OPROCENTOWANIE

STAŁE
(w stosunku rocznym)

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE
(w stosunku rocznym)

1 miesięczne 1,00% 1,00%
3 miesięczne 1,80% 1,80%
4 miesięczne - 1,90%
6 miesięczne 2,00% 2,00%
9 miesięczne
w tym lokata HIT
- 2,20%
12 miesięczne 3,20% 2,80%
24 miesięczne 3,40% 3,20%
36 miesięczne - 3,50%

 

Kapitalizacja po upływie zadeklarowanego okresu.
Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną oprocentowaną według stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.
Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu Klient otrzymuje odsetki w wysokości połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a’vista.
 
Lokata HIT- oferta lokaty wygasła
 
Lokata Extra - oferta lokaty wygasła
Lokata 3 miesięczna oprocentowana 1,80% (w stosunku rocznym).
Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku po upływie zadeklarowanego okresu. Lokata  EXTRA  jest lokatą odnawialną oprocentowaną według stałej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.

Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu Klient otrzymuje odsetki  w wysokości połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a’vista.
 

Minimalna kwota lokat wynosi: 500,00PLN
Oprocentowanie zmienne lokat może ulec zmianie w trakcie trwania lokaty.

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała