RODO FANPAGE FACEBOOK

KLAUZULA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PAWŁOWICACH.


Bank Spółdzielczy w Pawłowicach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):


1.    Administrator danych osobowych.

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).   


2.    Inspektor Ochrony Danych.

Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach jest Jerzy Josse, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: incydenty@bspawlowice.pl, pod numerem telefonu 32 4721 924 lub pisemnie na adres naszej siedziby: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, ul.Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice.


3.    Bank Spółdzielczy w Pawłowicach jest członkiem zrzeszenia BPS.

Grupę BPS tworzy Bank BPS SA oraz Banki Spółdzielcze będące członkami zrzeszenia (pełna lista jest dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl/o-grupie-bps).


4.    Kategorie osób, których dane będą przetwarzane oraz cele i podstawy przetwarzania.

Niniejszym informujemy, że Administrator, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub  „Obserwuj” ,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage'u.

      Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 1. w celu prowadzenia profilu Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, zwanego potocznie „Fanpage” na portalu internetowym Facebook, zgodnie z regulaminem Facebook (dostępnym pod adresem www.facebook.com) i informowania za jego pomocą o naszych usługach, wydarzeniach związanych z naszą działalnością, zapewnieniem dostępu do tych informacji naszym Klientom i potencjalnym Klientom, tworzeniu społeczności zainteresowanej działalnością Banku, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 5. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5.    Prawo do sprzeciwu.

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką Banku i złożyć pisemny wniosek.

 

6.    Okres przechowywania danych.

       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 2. Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowanie.
 3. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

7.    Odbiorcy danych.

Administrator udostępnia dane właścicielowi portalu Facebook oraz instytucjom państwowym, które mogą otrzymać dostęp na podstawie przepisów prawa.

8.    Prawa osób, których dane dotyczą.

       Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo przenoszenia danych;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.    Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.  

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała