Historia banku

Według zapisków historycznych w roku 1907 powstała w Pawłowicach Kasa Reiffeisena, która zdobyła sobie wielkie uznanie i zaufanie społeczeństwa. Niektórzy uważają, że Bank Spółdzielczy w Pawłowicach jest spadkobiercą tradycji kasy typu Reiffeisena, założonej i prowadzonej w 1901 roku w pobliskich Warszowicach przez ks. Franciszka Miczka. Kasa ta cieszyła się ogromną popularnością zarówno wśród katolików jak również i protestantów, była jedną z większych kas na Śląsku. Lata dwudziestolecia międzywojennego w działalności Kasy trudno odtworzyć. Wiadomo na pewno, że po wojennych zawirowaniach, zamieniono ją w 1929 roku na Kasę Stefczyka. Pierwszym i długoletnim Prezesem Zarządu Kasy w Pawłowicach był znany i zaangażowany działacz spółdzielczy i społeczny Józef Pisarek. Z zachowanego protokołu z kontroli z 1939 roku wynika, że Kasa liczyła 196 członków, którzy zadeklarowali 876 udziałów po 10,00 zł. Wybuch II wojny światowej spowodował praktycznie zawieszenie działalności Kasy. Po wojnie została reaktywowana dzięki staraniom Józefa Pisarka. Spółdzielnię pod nazwą Kasa Stefczyka reaktywowano i zarejestrowano 7 listopada 1946 r. w Sądzie Powiatowym w Katowicach. W skład Zarządu wybrano wspomnianego już Józefa Pisarka oraz Franciszka i Alojzego Krosnych. Teren działalności obejmował ówczesne Gminy: Pawłowice, Golasowice i Wisła Wielka. Na przestrzeni minionych lat Bank Spółdzielczy przechodził ewolucje, przeobrażenia w nazwie, strukturze organizacyjnej i wielkości terenu działania.

W latach 1950-1956 nosił nazwę Gminnej Kasy Spółdzielczej, potem do 1962 r. była to Kasa Spółdzielcza, a następnie Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa. Na zebraniu przedstawicieli w 1966 r. podjęto uchwałę o zmianie nazwy na Bank Spółdzielczy w Pawłowicach. Przeobrażenia te Bank przechodził bez większych zawirowań dzięki zaangażowaniu członków, pracowników i działaczy samorządowych, którzy dla propagowania spółdzielczych idei poświęcili sporą część swojego życia.

W 1957 r. kierowanie Bankiem przejął Stanisław Kuśka, który funkcję te pełnił nieprzerwanie aż do 1996 r. Członkiem Zarządu Banku pozostał do dnia swojej śmierci. W 2004 r. bezpiecznie prowadził Bank w trudnym okresie systemu nakazowo-rozdzielczego oraz w trakcie przeobrażeń związanych z wprowadzeniem w polskiej gospodarce mechanizmów rynkowych. Przyczynił się do intensywnego rozwoju prowadzonej działalności Banku i zdobycia ogromnego zaufania ze strony jego klientów.

W 1976 r. Bank doczekał się nowej siedziby w budynku zajmowanym wspólnie z Urzędem Gminy w Pawłowicach. Zbiegło się to z obowiązkowym przystąpieniem do nowo powstałego Banku Gospodarki Żywnościowej, w którego strukturze pozostawał do 1994 r. Na skutek zmian politycznych i prawnych , na mocy uchwały podjętej 12 grudnia 1994 r. Bank Spółdzielczy został dobrowolnie zrzeszony w Małopolskim Banku Regionalnym. W 2002 r. nastąpiło połączenie kilku Banków Regionalnych, wskutek czego powstał Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, w których strukturach obecnie Bank Spółdzielczy w Pawłowicach jest zrzeszony.

Usługi oferowane przez Bank zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności, skierowane są głównie do osób fizycznych, firm prywatnych, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników. Duże znaczenie dla rozwoju Banku ma wieloletnia obsługa bankowa budżetu Gminy Pawłowice.

Dążąc do poszerzenia kręgu odbiorców swoich usług Bank prowadzi działalność w siedzibie Banku oraz w trzech punktach kasowych, które zostały uruchomione w latach 2000-2004 w Pawłowicach – na Osiedlu, w Pielgrzymowicach i Studzionce. Miniony okres to czas intensywnego rozwoju Banku, co ma odzwierciedlenie we wzroście podstawowych parametrów ekonomiczno finansowych. Bank osiąga co roku znaczące zyski. Pozwalają one na zwiększenie kapitałów własnych i wspieranie inicjatyw w obsługiwanym środowisku. Bank Spółdzielczy realizując swoja misję, nie nastawia się jedynie na zysk ale kieruje się również zasadami solidarności, lojalności, wzajemnej pomocy, a przede wszystkim troską o lokalną społeczność, która ten Bank powołała i jest jej własnością. Bank wspiera różne organizacje, w tym kluby sportowe, drużyny OSP, działalność oświatową i wychowawczą, organizacje emerytów itp. Prowadzona działalność została doceniona przez Radę Gminy w Pawłowicach. Decyzją Kapituły Nagrody Bank Spółdzielczy w Pawłowicach został jednym z laureatów drugiej edycji prestiżowej nagrody "Za zasługi dla Gminy Pawłowice". Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 11 listopada 2004 r. Dzięki spełnieniu ustawowych wymagań w zakresie funduszy własnych Bank może prowadzić działalność na terenie województwa śląskiego.

Z uwagi na intensywny rozwój prowadzonej działalności i trudnych warunków lokalowych Bank w 2004 roku nabył od Gminy Pawłowice nieruchomość pod budowę nowej siedziby Banku. Prace budowlane rozpoczęto w połowie 2005 r. i trwały one do maja 2008 r. Nowa siedziba Banku, funkcjonalna, bezpieczna, nowocześnie wyposażona powstała z myślą o obecnych i przyszłych klientach Banku, którzy będą profesjonalnie i miło obsłużeni. 21 maja 2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Pawłowicach połączone z obchodami Jubileuszu 100-lecia bankowości spółdzielczej na terenie Pawłowic. Uroczystość ta była okazją do przedstawienia historii działalności Banku, złożenia podziękowań wszystkim członkom, byłym i obecnym działaczom spółdzielczym, pracownikom, a przede wszystkim klientom, którzy ten Bank obdarzyli swoim zaufaniem. Dokonano też prezentacji nowej siedziby, która łączy w sobie elementy tradycji i nowoczesności dające możliwość dalszego intensywnego rozwoju Banku.

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała