Nagrody i wyróżnienia

 

Dnia 10 września 2014 r. w Auli Domu Literatury w Warszawie Bank Spółdzielczy w Pawłowicach odebrał z rąk Franciszka J.Stefaniuka nagrodę Orła Agrobiznesu.

Organizatorem konkursu jest warszawska Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Nagrodę otrzymują firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy. Tę prestiżową nagrodę przyznaje Kapituła złożona ze specjalistów zajmujących się badaniami rynkowymi, wizerunkiem firmy, oceną marketingu i ekonomii.
O przyznaniu Bankowi Spółdzielczemu w Pawłowicach w/w nagrody zdecydowały: atrakcyjne produkty, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, jakość i profesjonalność obsługi oraz pozytywne opinie
o Banku ze strony klientów i mieszkańców gminy Pawłowice. 
Dnia 21 stycznia 2012 roku Bank został uhonorowany Medalem Wojana 2012 w V edycji Konkursu „Firma z Tradycjami”-2012 w Gminie Pawłowice. Medal Wojana jest dowodem uznania dla laureata konkursu za wkład włożony w rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz promocję gminy Pawłowice. Celem konkursu jest promowanie przedsiębiorczości w gminie.

 Prowadzona działalność niejednokrotnie już była doceniana przez Radę Gminy w Pawłowicach. Dnia 11 listopada 2004 roku decyzją Kapituły Nagrody Bank Spółdzielczy w Pawłowicach został jednym
z laureatów drugiej edycji prestiżowej nagrody „Za zasługi dla Gminy Pawłowice”

 Działalność Banku została również doceniona w 2011 roku przez Powiat Pszczyński aktem nominacji do Złotych Laurów dla najlepszego Przedsiębiorcy Powiatu Pszczyńskiego. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczości oraz popularyzacja gospodarczych osiągnięć najlepszych przedsiębiorców z powiatu pszczyńskiego.

 Jako potwierdzenie trwałości spółdzielczych zasad gospodarowania oraz świadectwo ciągłej potrzeby zespołowego działania Bank posiada statuetkę „Za zasługi dla polskiej Bankowości Spółdzielczej” wręczonej przez Bank Polskiej Spółdzielczości.

 Bank jest również wyróżniony za dynamiczny rozwój „Złotym Gepardem Biznesu 2009”

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała