Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd:

Monika Harazin - Prezes Zarządu
Eugeniusz Pająk – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Sitek – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Danuta Zdziebło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Urszula Czerwińska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Cecylia Brandys – Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman Firla – Członek Rady Nadzorczej
Irena Okularczyk – Członek Rady Nadzorczej
Bolesław Oracz  – Członek Rady Nadzorczej
Mirosława Tomecka - Członek Rady Nadzorczej

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała