Uzupełnienie wkładów i deklaracji członkowskich

Przypominamy, że Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę nr 7/2021 w przedmiocie zmiany Statutu Banku poprzez m.in. podwyższenie wartości udziałów z 50 zł (pięćdziesiąt) na 150 zł (sto pięćdziesiąt). Członkowie Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, zobowiązani zostali na piśmie do wyrównania wartości posiadanych udziałów w terminie 1 roku, od dnia otrzymania pisma w tym zakresie. W związku z upływem tego terminu ponownie prosimy o uzupełnienie wkładów i deklaracji członkowskich do dnia  15 marca 2023r.

Informujemy, że członek, który nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w tym również gdy nie wpłacił wpisowego lub nie wniósł udziałów w ustalonym terminie, zostanie wykreślony z rejestru członków.  

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała