Kredyt Nawozowy

 

Kredyt nawozowy skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub posiadających gospodarstwo rolne. Kredyt można przeznaczyć na zakup środków       do produkcji rolnej. Kredyt udzielany jest na okres 1 roku.

 

 

 

Bank ustala maksymalną wysokość kredytu obrotowego na podstawie:

  • wielkości użytków rolnych – tj 3.000,00 zł na 1 ha użyt.rolnych,
  • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
  • jakości zabezpieczenia.


Oprocentowanie kredytu nawozowego jest stałe i wynosi 7,5% w stosunku rocznym.
Warto korzystać z kredytu nawozowego ponieważ:

  • jest to tani sposób kredytowania,
  • terminy spłat rat i odsetek dostosowane są do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
  • można wybrać formę zabezpieczenia,
  • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
  • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji,
  • Bank podejmuje błyskawiczną decyzję kredytową przy minimum dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

 

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała