Kredyt Obrotowy Rolnik

 

Kredyt obrotowy „ROLNIK” skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub posiadających gospodarstwo rolne. Kredyt można przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb.

Kredyt udzielany jest na okres do 3 lat.

 


 

Bank ustala maksymalną wysokość kredytu obrotowego na podstawie:

 • wysokości dochodów podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • wysokości wkładu własnego,
 • jakości zabezpieczenia.

Oprocentowanie kredytu obrotowego jest stałe ustalone Uchwałą Zarządu Banku lub zmienne - WIBOR3M plus marża Banku od 3,00 pp do 5,00 pp w stosunku rocznym. Warto korzystać z kredytu obrotowego ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania,
 • terminy spłat rat i odsetek dostosowane są do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji,
 • Bank podejmuje błyskawiczną decyzję kredytową.

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała