Kredyt inwestycyjny Rolnik

Kredyt inwestycyjny „ROLNIK” skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub posiadających gospodarstwo rolne. Kredyt można przeznaczyć na wszelkiego rodzaju inwestycje w gospodarstwie rolnym takie jak:

- zakup gruntów rolnych, nieruchomości, budowę, rozbudowę, remont, modernizację i wyposażenie obiektów,

- zakup ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, linii produkcyjnych,

- zakup zwierząt – stada podstawowego, itp.

 

 

Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat.

Bank ustala maksymalną wysokość kredytu inwestycyjnego na podstawie:

 • wysokości dochodów podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • wysokości wkładu własnego,
 • jakości zabezpieczenia.

 

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest zmienne - WIBOR3M plus marża Banku od 3,00 pp do 5,00 pp w stosunku rocznym. Przy wyższych kwotach kredytów oprocentowanie ustalane indywidualnie. Warto korzystać z kredytu inwestycyjnego ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania inwestycji,
 • terminy spłat rat i odsetek dostosowane są do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • istnieje możliwość skorzystania z 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,
 • istnieje możliwość sfinansowania kredytem 80% wartości inwestycji,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała