Karta kredytowa VISA Classic

Międzynarodowa karta kredytowa VISA Classic to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA Classic skierowana jest do osób ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo.

Oprocentowanie: dwukrotna wysokość odsetek ustawowych

(odsetki ustawowe - stopa referencyjna+ 3,5 p.p.)


Posiadając kartę kredytową VISA Classic:

  • cieszysz się swobodą finansową i regulujesz płatności bez konieczności angażowania własnych środków,
  • zyskujesz stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego,
  • nie płacisz prowizji za transakcje bezgotówkowe realizowane w kraju i za granicą,
  • korzystasz z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni dla transakcji bezgotówkowych,
  • korzystasz z dogodnego systemu spłaty – wystarczy 3,00 % kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 40,00 zł miesięcznie,
  • uzyskasz automatyczne wznowienie karty,
  • nie płacisz za wydanie i wznowienie karty, jeśli z niej aktywnie korzystasz.

Karta kredytowa VISA Classic jest kartą powszechnie akceptowalną – możesz się nią posługiwać na całym świecie.

Przy pomocy karty możesz:

  • płacić w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA,
  • regulować płatności realizowane w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych,
  • wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych emblematem VISA.

Jak to działa?

W ramach karty kredytowej Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych kartą. Bank wymaga spłaty jedynie 3,00 % min. 40zł miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeśli spłacisz całe zadłużenie na karcie w terminie podanym na wyciągu (21 dni po otrzymaniu wyciągu), nie zapłacisz żadnych odsetek.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r.: kwota kredytu 4.000,00 zł, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym w wysokości dwukrotności odsetek ustawowychtj. 14,00 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 17,82 %  przy następujących założeniach: a) oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, b) kredyt jest wypłacany jednorazowo w dniu zawarcia umowy, c) powstałe w ten sposób zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy w równych ratach miesięcznych (annuitetowych), d) spłaty rat będą dokonywane terminowo, e) została pobrana opłata za obsługę karty kredytowej w pierwszym roku w kwocie 54,00 zł,  prowizja od przyznanego kredytu 0,00 %, opłata przygotowawcza 0,00 zł, koszt zabezpieczeń 0,00 zł, kwota odsetek     w całym okresie kredytowania 309,78 zł, całkowita kwota kredytu wynosi 4.000,00 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 363,78 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.363,78 zł, wysokość jedenastu rat kapitałowo-odsetkowych 359,13 zł, wysokość dwunastej raty 359,13 zł.

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała