Rachunek a vista

Rachunek a'vista

Posiadaczem rachunku a’vista może być:

  • osoba fizyczna, która wpłaci minimalną kwotę 10,00PLN

W ramach rachunku a’vista Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

  • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym,
  • brak opłaty od wpłat środków pieniężnych na rachunek a’vista,
  • brak opłaty od wypłat środków pieniężnych z rachunku a’vista.

RODZAJ RACHUNKU W PLN

 

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY MŁODZIEŻ 0%

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY JUNIOR
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-BIS

0,40*stopy redyskonta
weksli

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-oferta wygasła 09.03.2020 0,60*stopy redyskonta
weksli
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A'VISTA 0%
 
Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała