Rachunek oszczędnościowy OTWARTE KONTO - OK

Rachunek oszczędnościowy "OTWARTE KONTO - OK Bis"

Posiadaczem rachunku oszczędnościowego „OTWARTE KONTO – OK Bis” może być:

 • osoba fizyczna, która wpłaci minimalną kwotę 50,00PLN.

W ramach rachunku oszczędnościowego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez Internet,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez aplikację mobilną EBO Mobile PRO,
 • możliwość korzystania z bezpiecznego potwierdzania tożsamości online - MojeID,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym,
 • wysokie oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 • kwartalne dopisywanie odsetek do rachunku,
 • brak opłaty od wpłat środków pieniężnych na rachunek oszczędnościowy "OTWARTE KONTO - OK Bis.".

RODZAJ RACHUNKU W PLN

 

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY MŁODZIEŻ 0%

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY JUNIOR
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-BIS

0,40*stopy redyskonta
weksli

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-oferta wygasła 09.03.2020 0,60*stopy redyskonta
weksli
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A'VISTA 0%
 
Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała