Kredyt inwestycyjny Biznes

Kredyt inwestycyjny „BIZNES” skierowany jest do podmiotów gospodarczych, które mogą go przeznaczyć na wszelkiego rodzaju inwestycje w firmie takie jak:

- zakup nieruchomości, budowę, rozbudowę, remont, modernizację i wyposażenie obiektów,

- zakup maszyn, urządzeń technicznych, linii produkcyjnych,

- zakup pojazdów, itp.

 

 

Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat.

Bank ustala maksymalną wysokość kredytu inwestycyjnego m.in. na podstawie:

 • wysokości dochodów podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
 • wysokości wkładu własnego,
 • jakości zabezpieczenia.

 

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego jest zmienne WIBOR 3M+marża Banku –  od 2,50 pp do 4,00 pp.


Warto korzystać z kredytu inwestycyjnego ponieważ:

 • jest to tani sposób kredytowania inwestycji,
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych,
 • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
 • istnieje możliwość skorzystania z 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,
 • istnieje możliwość sfinansowania kredytem 80% wartości inwestycji,
 • można wybrać formę zabezpieczenia,
 • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.

 

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała