Kredyt obrotowy - odnawialny w rachunku bieżącym

 

Kredyt obrotowy skierowany jest do posiadaczy rachunków bieżących w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb.


Kredyt udzielany jest na okres 12, 24 lub 36 miesięcy i ma formę odnawialnej linii kredytowej, gdzie każda wpłata powoduje odnowienie przyznanego limitu o kwotę dokonanej wpłaty.

 

 

Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytu na rachunku bieżącym na podstawie:

  • okresu posiadana rachunku,
  • analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek bieżący,
  • wysokości dochodów Posiadacza rachunku bieżącego,
  • zdolności kredytowej Posiadacza rachunku bieżącego.
  • jakości zabezpieczenia kredytu.

Oprocentowanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym jest stałe ustalone Uchwałą Zarządu Banku lub zmienne ustalone według stawki WIBOR3M plus marża Banku od 3,00 pp do 5,00 pp w stosunku rocznym.

Warto korzystać z kredytu obrotowego w rachunku ponieważ:

  • jest to najtańszy sposób kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące saldo zadłużenia,
  • odsetki płaci się tylko od wykorzystanej części przyznanego kredytu,
  • limit kredytowy podwyższa saldo na rachunku bieżącym, korzystając z karty Visa posiada się stały, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy kredytowych,
  • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.

Dokumenty do pobrania:

 

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała