Kredyt obrotowy Biznes

 

 

Kredyt obrotowy „BIZNES” skierowany jest do podmiotów gospodarczych, które mogą go przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb.

Kredyt udzielany jest na okres do 3 lat.

 

 

 

 

 


Bank ustala maksymalną wysokość kredytu obrotowego m.in. na podstawie:

  • wysokości dochodów podmiotu ubiegającego się o kredyt,
  • zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o kredyt,
  • jakości zabezpieczenia.


Oprocentowanie kredytu obrotowego jest stałe ustalone Uchwałą Zarządu Banku lub zmienne ustalone według stawki WIBOR3M plus marża Banku od 2,50 pp do 4,00 pp w stosunku rocznym.

Warto korzystać z kredytu obrotowego ponieważ:

  • jest to tani sposób kredytowania,
  • terminy spłat rat i odsetek dostosowane są do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
  • można wybrać formę zabezpieczenia,
  • brak jest opłat za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
  • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji,
  • Bank podejmuje błyskawiczną decyzję kredytową.

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała