Kredyt Odnawialny

Kredyt odnawialny skierowany jest do posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych ROR, przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy i jest automatycznie odnawiany na kolejne lata. Bank ustala maksymalną wysokość limitu kredytu          do sześciokrotności miesięcznych wpływów na ROR na podstawie:

  • okresu posiadana rachunku,
  • analizy wysokości i regularności wpływów na rachunek ROR,
  • wysokości dochodów Posiadacza ROR,
  • zdolności kredytowej Posiadacza ROR.


 

Warto korzystać z kredytu odnawialnego ponieważ:

  • jest to najtańszy sposób kredytowania, każdy wpływ na rachunek obniża bieżące saldo zadłużenia,
  • odsetki płaci się tylko od wykorzystanej części przyznanego kredytu,
  • limit kredytowy podwyższa saldo na rachunku ror, korzystając z karty Visa Electron posiada się stały, szybki i wygodny dostęp do pieniędzy kredytowych,
  • Bank nie pobiera z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu żadnych opłat i prowizji.

 

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r.: kwota kredytu 3.000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie stałe w stosunku rocznym 9,0 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,97 %, przy następujących założeniach: a) oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, b) całkowita kwota kredytu została wypłacona w całości i na cały okres obowiązywania umowy o kredyt, prowizja od przyznanego kredytu 1,0 %, prowizja za prowadzenie rachunku ROR za cały okres kredytowania 96,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, koszt zabezpieczeń 0,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 270,00 zł, miesięczne raty odsetkowe, wysokość pierwszej raty odsetkowej 23,67 zł, całkowita kwota kredytu wynosi 3.000,00 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 396,72 zł, całkowita kwota do zapłaty 3.396,72 zł.

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała