Kredyt Hipoteczny

Kredyt który można przeznaczyć na finansowanie dowolnego celu. Kredyt skierowany jest do osób fizycznych. Maksymalna kwota kredytu 60 % wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Maksymalny okres kredytowania 15 lat.

Zalety kredytu Hipotecznego:

  • nie wymagamy od kredytobiorcy udokumentowania wykorzystania środków,
  • szybka decyzja o przyznaniu kredytu,
  • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
  • atrakcyjne oprocentowanie kredytu,
  • niska prowizja za przyznanie kredytu,
  • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu,
  • Bank może ubezpieczyć przedmiot zabezpieczenia,
  • Bank akceptuje różne źródła dochodów.

Reprezentatywny przykład na dzień 31.03.2022 r.: Całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł, okres kredytowania: 120 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 9,24 % w stosunku rocznym jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z dnia 30.03.2022 r.  wynoszącej 4,74 % i marży Banku w wysokości 4,50 p.p., rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 11,54 %, prowizja za udzielenie kredytu (niekredytowana): 2,00 % kwoty kredytu tj. 2.000,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych zdarzeń losowych w Generali T.U. S.A. 479,00 zł (4.790,00 zł za cały okres kredytowania); koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej (PCC): 19,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 53.574,15 zł, całkowity koszt kredytu: 60.583,15 zł, całkowita kwota  do zapłaty: 160.583,15 zł, łączna liczba rat: 120. Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1.279,78 zł, ostatnia rata ma charakter raty wyrównującej i wynosi 1.280,33 zł. Całkowita kwota do zapłaty nie uwzględnia kosztu sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała