Kredyt Mieszkaniowy

- do 80% wartości kosztorysu

- maksymalny okres kredytowania do 25 lat

- MARŻA OD 2,00 %

 

 

PRZEZNACZENIE KREDYTU:

  • na budowę domów mieszkaniowych,
  • na zakup mieszkania,
  • na modernizację, remont obiektów mieszkaniowych,
  • inne cele związane z realizacją budownictwa mieszkaniowego.

Warto korzystać z kredytu mieszkaniowego ponieważ:

  • jest to tani sposób kredytowania,
  • kredyt może być rozłożony na dogodny okres kredytowania,
  • istnieje możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału,
  • można wybrać formę zabezpieczenia,
  • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

 

Reprezentatywny przykład na dzień przykład na dzień 31.03.2022 r.:

Całkowita kwota kredytu: 200.000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 6,94 % w stosunku rocznym jako suma stawki WIBOR 3 M z dnia 30.03.2022 r. wynoszącej 4,74 %          i marży Banku w wysokości 2,20 p.p., rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 8,11 %, prowizja za udzielenie kredytu (niekredytowana): 1,5 % kwoty kredytu tj. 3.000,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, roczna stawka za ubezpieczenie nieruchomości od ognia innych zdarzeń losowych w Generali T.U. S.A. 490,00 zł (12.250,00 zł za cały okres kredytowania); koszt ustanowienia hipoteki:  200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnej (PCC): 19,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 228.316,82 zł, całkowity koszt kredytu: 243.785,82 zł, całkowita kwota do zapłaty: 443.785,82 zł, łączna liczba rat: 300 - w tym 23 raty obejmujące odsetki w okresie karencji w spłacie kapitału. Miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1.450,24 zł, ostatnia rata ma charakter raty wyrównującej i wynosi 1.447,17 zł.

Dokumenty do pobrania:

 

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała