Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może być:

 • osoba fizyczna posiadająca stałe źródło dochodów, która zleci zakładowi pracy przekazywanie na ROR swoich poborów,
 • emeryt lub rencista, który zleci ZUS-owi przekazywanie na ROR świadczeń,
 • osoba fizyczna, która zadeklaruje stałe wpływy.

W ramach rachunku bankowego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez Internet,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez aplikację mobilną EBO Mobile PRO,
 • możliwość korzystania z płatności mobilnych - Google Pay i Apple Pay,
 • możliwość korzystania z usługi BLIK,
 • możliwość korzystania z bezpiecznego potwierdzania tożsamości online - MojeID,
 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wyciągi z informacją o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i stanie środków pieniężnych na rachunku,
 • możliwość otrzymywania SMS-ów po każdej zmianie salda na rachunku,
 • możliwość korzystania z najtańszego kredytu w ramach rachunku bankowego,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • bezpłatne wypłaty oraz wpłaty środków pieniężnych na rachunek,
 • możliwość udzielania pełnomocnictwa osobom trzecim do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym.

Do rachunku może być wydawana karta Visa Classic debetowa typu PayWave (zbliżeniowa) oraz MasterCard PayPass (zbliżeniowa).

RODZAJ RACHUNKU W PLN

 

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY MŁODZIEŻ 0%

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY JUNIOR
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-BIS

0,40*stopy redyskonta
weksli

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-oferta wygasła 09.03.2020 0,60*stopy redyskonta
weksli
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A'VISTA 0%

 

 

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała