Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy JUNIOR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy JUNIOR

Posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego JUNIOR może być:

 • osoba fizyczna w wieku od 13-18 lat,
 • osoba fizyczna, której opiekun prawny zadeklaruje stałe wpływy.

W ramach rachunku bankowego Bank Spółdzielczy w Pawłowicach oferuje:

 • szybki i łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez Internet,
 • możliwość korzystania z rachunku poprzez aplikację mobilną EBO Mobile PRO,
 • możliwość korzystania z płatności mobilnych - Google Pay i Apple Pay,
 • możliwość korzystania z usługi BLIK,
 • możliwośc korzystania z usługi Express Elixir,
 • bezpłatne prowadzenie rachunku,
 • bezpłatne otwarcie rachunku,
 • bezpłatne wydanie karty Visa Classic debetowej JUNIOR,
 • bezpłatne wyciągi z informacją o wszystkich przeprowadzonych transakcjach i stanie środków pieniężnych na rachunku,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych zleceń,
 • bezpłatne wypłaty oraz wpłaty środków pieniężnych na rachunek.

RODZAJ RACHUNKU W PLN

 

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY MŁODZIEŻ 0%

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY JUNIOR
 
0%
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-BIS

0,40*stopy redyskonta
weksli

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY OTWARTE KONTO OK-oferta wygasła 09.03.2020 0,60*stopy redyskonta
weksli
RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY A'VISTA 0%
 

Dokumenty do pobrania:

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała